MCH5001 Doğrusal Sistem TeorisiBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE, TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
MCH5001 Doğrusal Sistem Teorisi Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA EREN YILDIRIM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Öğrencilere, doğrusal sistemler ağırlıklı olmak üzere, ileri düzeyde sistem teorisi kavramları kazandırmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin,
- dinamik sistemleri birer matematiksel nesne olarak tanımlayabilmeleri,
- doğrusallık ve zamanla-değişmememe kavramlarını özümseme,
doğrusal, zamanla değişmeyen (DZD) sistemlerin zaman ve frekans bölgesi gösterimlerini ilişkilendirebilmeleri,
- DZD sistemlerin belli girişlere olan tepkelerini belirleyebilmeleri,
- denetlenebilirlik ve gözlenebilirlik kavramlarını anlamaları
beklenmektedir.

Dersin İçeriği

Dinamik sistem gösterimi. Sürekli-zaman sistemlerinin durum uzayı gösterimi: Durum denklemlerinin çözümü, dürtü tepkesi, konvolüsyon integrali. Ayrık-zaman sistemlerinin durum uzayı gösterimi: Durum denklemlerinin çözümü, dürtü tepkesi, konvolüsyon toplamı. Otonom sistemlerde çözüm modları. Transfer fonksiyonu. Denetlenebilirlik ve durum geribeslemesi. Gözlenebilirlik ve gözetleç tasarımı. Dinamik çıkış geribeslemesi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dinamik sistem gösterimi. Durum kavramı. Nedensellik.
2) Sonlu durumlu, sonlu boyutlu ve sonsuz boyutlu sistemler. Doğrusallık, zamanla değişmezlik.
3) Sürekli-zaman sistemlerinin durum-uzayı gösterimi. Durum geçiş matrisi.
4) Doğrusal, zamanla değişmeyen sürekli-zaman sistemlerinin durum-uzayı gösterimi: Dürtü tepkesi, transfer fonksiyonu.
5) Doğrusal, zamanla değişmeyen sürekli-zaman sistemlerin çözümlerinin modlarına ayrıştırılması.
6) Ayrık-zamanlı sistemler.
7) Örneklenmiş veri sistemleri.
8) Tekrar ve dönem arası sınavı.
9) Denetlenebilirlik. Başlangıç koşullarını belirleme.
10) Gözlenebilirlik. Başlangıç durumunu hesaplama.
11) Kanonik ayrıştırma. Denetlenebilir ve gözlenemez alt-uzayların ayrılması.
12) Durum geribeslemesi ile özdeğer atanması.
13) Gözetleç tasarımı.
14) Dinamik çıkış geribeslemesi ile kutup atanması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: - W.L. Brogan, Modern Control Theory, Prentice Hall
Diğer Kaynaklar: - C-T. Chen, Linear System Theory and Design, HRW

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 5 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 9 135
Ödevler 5 5 25
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 208

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı