ISL5956 Örgütsel Gelişim ve DeğişimBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5956 Örgütsel Gelişim ve Değişim Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü:
Dersi Veren(ler): Dr. İBRAHİM AYHAN TON
Doç. Dr. HAKKI AKTAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Dersin amacı, örgütsel değişim ve evrilme dinamiklerini, örgütsel performansın geliştirilebilmesi için “değişim” ve “gelişim” kavramları temelinde anlamaya çalışmaktır. Ayrıca, örgütsel değişim ve gelişimin temelinde yer alan “örgütsel öğrenme” kavramı, ders kapsamında irdelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenci değişimin örgütler için önemini anlayabilecektir.
Bu dersi alan öğrenci öğrenen örgütler konusunda bilgi birikimine sahip olabilecektir
Bu dersi alan öğrenci örgütsel gelişim hakkında derinlemesine bilgi birikimine sahip olabilecektir.
Bu dersi alan öğrenci değişim sürecinde örgütlerin karşılaştığı olası sorunları tanımlayabilecektir
Bu dersi alan öğrenci değişim sürecinde karşılaşılan sorunlarla yönetimsel açıdan baş etme yöntemleri konusunda bilgi sahibi olabilecektir.

Dersin İçeriği

Günümüzde artan sayıda organizasyon değişen ve dinamik çevrenin getirdikleri ile karşı karşıya kalmaktadır ve “Değiş ya da öl” bu örgütleri yöneten profesyonellerin sık sık karşı karşıya kaldıkları bir motto olmaya başlamıştır. Tüm bunların ışığında geleceğin yöneticileri olan öğrencilerimize bu ders süresince; değişim çeşitleri ve süreçleri, değişime karşı direnç ve bu dirençle baş etme yöntemleri, örgütsel gelişim metotları ile değişimin önündeki fırsat ve sorunlar aktarılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, ders hk. genel bilgi
2) Dersin Amacı, Felsefesi
3) OB’nin tarihsel gelişimi ve değişimi
4) OB de araştırma, çalışma ahlak, iş ve yaşam memnuniyeti
5) Bireysel Davranışı Anlamak Tutum, değer, davranış, kişilik
6) Algı, Anlamlandırma modeli, öğrenmede gelişim
7) Motivasyon teorileri I
8) Motivasyon teorileri II
9) Ara Sınav
10) Duygu durum, ruh hali, duygusal zeka
11) Dünden bugüne grup davranışı grup türleri roller
12) İletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma müzakere
13) Örgüt yapısı, örgüt kültürü, IK politika ve uygulamaları
14) Stres ve tükenmişlik ve genel değerlendirme
15) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Örgütsal Davranış alanındaki doktora yıllarından bugüne çeşitli kitaplardan oluşturulmuş ders notları ve makaleler, işdünyasındaki 20 yıllık deneyimden gelen uygulama bilgisi
Diğer Kaynaklar: Stephen Robbins, Timothy Judge, OB, Pearson-Prentice Hall, 2011

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Projeler 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 13 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 81
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 175

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.