LAW3065 Humanitarian LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3065 İnsani Hukuk Güz 0 2 1 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. MEHMET CENGİZ UZUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. ABDÜLKADİR KAYA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere Uluslararası İnsancıl Hukuk’un esas içeriği ve sorunları hakkında hukuki ve kritik anlama becerisini kazandırmak ve tüm öğrencilere kendi analitik çalışma fırsatını geliştirmelerini sağlamaktır. Analitik çalışma kısmına gelince, öğrenciler detaylı olarak bazı insancıl krizleri tartışma imkanı bulacak ve örneğin, Bosna ve Hırvatistan’daki savaşları, Ruanda soykırımını, Afganistan’daki operasyonları, Irak ve terörizm ile ilgili savaşların sonuçlarını insancıl gündemde tartışma imkanları olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Uluslararası İnsancıl Hukukun temel konularını ve kavramlarını tespit eder.
II. Cenova Konvansiyonları ve ek protokollerinin uygulanması konusunda analitik çalışma gerçekleştirir.
III. Bosna ve Hırvatistan’daki savaşlar, Rwanda soykırımı gibi insani krizlere ilişkin analiz yapar ve muhtemel önleyici tedbirleri ayrıntılı olarak tartışır.
IV. Silahlı çatışma ve barış operasyonları sırasındaki insani ilkelere ilişkin zorlukları değerlendirir ve terörle savaşın etkilerini insani gündem temelinde tespit eder.

Dersin İçeriği

Uluslararası insancıl hukuka giriş; Uluslararası ve uluslararası olmayan silahlı çatışma; uluslararası insancıl hukuk altında korunan kişiler; insancıl hukuk uygulaması

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Uluslararası İnsancıl Hukuka Giriş
2) Uluslararası silahlı çatışma
3) Uluslararası olmayan silahlı çatışmalar
4) Uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan kişiler
5) (Bölüm 1/4) Cenevre Sözleşmeleri ve ek Protokolleri
6) (Bölüm 2/4) Cenevre Sözleşmeleri ve ek Protokolleri
7) (4. Kısım) Cenevre Sözleşmeleri ve ek Protokolleri
8) (4. Kısım/4) Cenevre Sözleşmeleri ve ek Protokolleri
9) (Bölüm 1/5) Terörle mücadele sırasında insancıl hukuk; iç silahlı çatışmalar vb. uluslararası mahkemeler ve kararları.
10) (Bölüm 2/5) Terörle mücadele sırasında insancıl hukuk; iç silahlı çatışmalar vb. uluslararası mahkemeler ve kararları.
11) (Bölüm 3/5) Terörle mücadele sırasında insancıl hukuk; iç silahlı çatışmalar vb. uluslararası mahkemeler ve kararları.
12) (Bölüm 4/5 5) Terörle mücadele sırasında insancıl hukuk; iç silahlı çatışmalar vb. uluslararası mahkemeler ve kararları
13) (Bölüm 5/5) Terörle mücadele sırasında insancıl hukuk; iç silahlı çatışmalar vb. uluslararası mahkemeler ve kararları.
14) Dönemin gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: İnsancıl Hukuka Giriş, Doç.Dr.Ayşe Nur Tütüncü, Mart-2006 İstanbul. Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.

On the Laws of War, Adam Roberts, Richard Guelff, Oxford University Press, 2002
Diğer Kaynaklar: --

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Final 1 % 100
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 100
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Final 1 60 60
Toplam İş Yükü 88

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.