LAW3103 Environmental LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
LAW3103 Çevre Hukuku Güz 0 2 1 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. AHMET YAYLA
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Çevre Hukuku, küresel bir tehdit halini alan çevre sorunlarına hukuki çözüm arayışlarının bir sonucudur.
Derste ulusal ve uluslararası düzenlemeler ışığında, çevre kavramı ve unsurları, çevre sorunlarının nedenleri ve çözüm yolları, çevre hukukunun kaynakları ve teorik temelleri, çevre hakkı, çevrenin korunmasında hukukun rolü, çevresel etki değerlendirilmesi, çevre hukukunda hukuki ve cezai sorumluluk, gibi konular ele alınacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Çevre sorunlarına karşı duyarlığı artar.
Çevre sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.

Dersin İçeriği

Giriş
Çevre Kavramı ve Unsurları
Çevre Sorunları
Çevre Sorunlarının nedenleri ve Çözüm Yolları
Çevre Hukukunun Teorik Temelleri
Çevre Hukukunun Kaynakları
Çevre Hukukunun Nitelikleri
Vize
Çevre Hakkı
Çevrenin Korunması ve Hukuk
Çevrenin Korunmasında idarenin Rolü
ÇED
Hukuki Sorumluluk
Cezai Sorumluluk
Tekrar
Final

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Çevre Kavramı ve Unsurları
3) Çevre Sorunları
4) Çevre Sorunlarının nedenleri ve Çözüm Yolları
5) Çevre Hukukunun Teorik Temelleri
6) Çevre Hukukunun Kaynakları
7) Çevre Hukukunun Nitelikleri
8) Çevre Hakkı
9) Çevrenin Korunması ve Hukuk
10) Çevrenin Korunmasında idarenin Rolü
11) ÇED
12) Hukuki Sorumluluk
13) Cezai Sorumluluk
14) Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Nükhet Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku
İbrahim Özden Kaboğlu, Çevre Hakkı
Abdurrahman Saygılı, Çevre Hukuku Açısından Çevresel Etki Değerlendirmesi
Daniel M. Steinway, Kevin A. Ewing, David R. Case and Karen J. Nardi, Environmental Law Handbook
Diğer Kaynaklar: Mevzuat

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.