ACL4001 Introduction to Women’s StudiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4001 Kadın Çalışmalarına Giriş Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı:
* öğrencilere Kadın Çalışmalarını tanıtarak , cinsiyetin yaşadığımız dünyada kadınların sosyo-ekonomik statusunu etkileyen bir değişken olarak önemini incelemek

* öğrencileri feminist düşüncenin ana akımları ve kadın çalışmalarını oluşturan ilgili alanlarla ilgili bilgilendirmek

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olacaklar:

* bu derste öğrendiklerini nasıl diğer edebiyat derslerinde öğrendikleriyle karşılaştırıp bütünleştirebileceklerini

* feminist çalışmaları ile ilgili teminoloji

* önemli feminist eleştirmenler ve teorisyenler
* feminist eleştiri ve benzeri eleştiri okulları
* feminist bir bakış açısıyla edebi metinleri analiz etme

Dersin İçeriği

İkinci Dalga Feminizm: Beauvoir, Millet, Friedan, Greer
Mit eleştirisi: Nancy Chodorow,Virginia Woolf, Mary Dally, Annis Pratt, Bettina L. Knapp

Marksist, Sosyalist, Feminist eleştiri: Tillie Olsen, Juliette Michele, Michael Barret

Psikoanalitik eleştiri :Freud and Lacan , Juliette Michele, Ellen Moers and Sandra Gilbert, Susan Gubar,Zora Neale Hurston.

Post-yapısalcılık, yapıçözümü, Post modernizm : Saussure, Foucault, Roland Barth, Hortense Spillers, Alice Jardine, Meaghan Morris,
Duplessis

Siyah Feminizm: The African Diaspora and Caribbean Feminist Criticizm: Alice Walker, Audre Lorde, Barbara Christian

Lezbiyen feminizt eleştiri: Adrienne Rich, Bonnie Zimmerman,Toni Morrison , Jane Rule , Mary Dally

Üçüncü Dünya Feminist eleştirisi: Rosario Castellanos, Chandra Mohanty, Gloria Andalzua, Rey Chow, Diane Bell

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
2) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
3) Beauvoir-------The Second Sex pages 351- 392 ,445-500 The Feminine Mystique, pages 1-70 Germaine Greer ------The Female Eunuch Kate Millett--------Sexual Politics 60-108,157-176. Okuma
4) Virginia Woolf--------To The Lighthouse D.V.D Nancy Chodorow-------The Reproduction of Mothering 11-39,72-92,191-219. Annis Pratt ---------Archtypal Patterns in Women’s Fiction. 3-12,73-94 Okuma
5) Tillie Olsen-------Silences 6-21,122-152, Juliette Michele------Psychoanalysis and Feminism ,170-222. 253-273 Okuma
6) Wittig-----The Straight Mind and other Essays 9-20 Helene Cixous -------Writing The Feminine 3-50 Luce Irigaray------The Speculum of The other Woman Julia Kristeva ----- Women’s Time. 187-211 Okuma
7) Genel Tekrar Okuma
8) Sandra Gilbert and Susan Gubar-----The Madwoman in The Attic 45-70 Zora Neale Hurston ------Their Eyes Were Watching God 9-80 Okuma
9) Sandra Gilbert and Susan Gubar-----The Madwoman in The Attic 45-70 Zora Neale Hurston ------Their Eyes Were Watching God 9-80 Okuma
10) Foucoult: The Order of Things 30-50 Spivak : In Other Worlds 95-133 Okuma
11) Alice Walker ----- The Meridian Audre Lorde------ Sister Outsider 13-64,81-109 Okuma
12) Alice Walker ----- The Meridian Audre Lorde------ Sister Outsider 13-64,81-109 Okuma
13) Adrienne Rich-----Of Woman Born 21-83 Toni Morrison----- Beloved Okuma
14) Andalzua---- Borderlands, Making Face, Making Soul 75-114. Diane Bell-----Daughters of The Dreaming Okuma
15) Yarıyılsonu Sınavı Okuma
16) Yarıyılsonu Sınavı Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: The Second Sex , The Feminine Mystique, The Female Eunuch, Sexual Politics, To The Lighthouse, The Reproduction of Mothering , Archtypal Patterns in Women’s Fiction, Silences ,Psychoanalysis and Feminism , The Straight Mind and other Essays ,
Writing The Feminine , The Speculum of The other Woman, Women’s Time, The Madwoman in The Attic
Their Eyes Were Watching God, The Order of Things , The Meridian , Sister Outsider, In Other Worlds, Of Woman Born, Beloved , Borderlands, Making Face, Making Soul , Daughters of The Dreaming
Diğer Kaynaklar: none

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 20
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4