GEP1006 History of Civilization IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP1006 Uygarlık Tarihi II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı uygarlıkların gelişmesini tarihsel bir perspektiften sunmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Avrupa’da Ortaçağda geçirilen dönemleri bilir ve tanımlayabilir.
2. Amerika ve Afrika uygarlığı arasındaki farkları bilir.
3. Abbasilerind Düşüşü ve İslam Uygarlığının yayılmasını bilir.
4. Farklı uygarlıkları tarihsel bir perspektiften analiz eder.
5. Çin uygarlığının yayılmasına Kore, Japonya ve Vietnam’dan örnekler verir.
6. Endüstri devriminin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

Dersin İçeriği

Bu dönem büyük oranda Avrupa fikirleri ve kurumları ile yönetilen bir dönem olup bu derste Batı’nın yükselişini detaylı ve derinlemesine inceleyeceğiz. Ancak, küresel cevapları ve sonuçlarını da analiz edeceğiz.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Doğu ve Batı 1400-1600 Doğu: Moğol İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, Safevi Hanedanlığı Batı: Rönesans ve Reform, 1300-1600
2) Keşifler Çağı: Bilimsel devrim ve büyük keşifler
3) Akıl Çağı: Aydınlanma 1700-1850
4) Amerikan Devrimi, 1763-1775
5) Fransız Devrimi, 1789
6) İmparatorluklar: Doğu ve Batı Napolyon'un İmparatorluğu, 1804-1814 Osmanlı İmparatorluğu, 1600-1800
7) Napolyon sonrası: Siyasal ideolojiler ve Ulus-Devlet Çağı, 1820-1880
8) Endüstri Devrimi,1750-1910
9) İmparatorlukta son gerilimler: Osmanlı İmparatorluğu, 19. ve 20. yüzyıl
10) Yakın Çağ: Bilim, Sanat ve Siyaset, 19. ve 20. yüzyıl
11) 1. Dünya Savaşı / Büyük Savaş, 1914-1918
12) Savaşlar arası dönem, 1919-1938
13) 2. Dünya Savaşı, 1939-1945
14) Soğuk Savaş ve sonrası, 1945-1991

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 48 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Küçük Sınavlar 2 8 16
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5