ISL5071 Yönetim Bilişim SistemleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (TÜRKÇE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ISL5071 Yönetim Bilişim Sistemleri Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANSÜSTÜ
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. FAZLI YILDIRIM
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. FAZLI YILDIRIM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bilgi sistemlerini, kurumlardaki uygulamalarını, iş modelleri ve yönetsel karar vermedeki etkilerini ve önemini anlamak. Bilgi sistemlerinin seçiminde, kurulmasında ve yönetiminde önemli hususları bilmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler bilişim teknolojileri hakkında yönetsel bilgi sahibi olmanın yanı sıra bilişim sistemi kurma yeteneğine ulaşacaktır.

Dersin İçeriği

Öğrenciler ilgili konulara hazırlık yaparak derste tartışırlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İşletme Enformasyon Sistemleri Vaka Uygulamalası
2) İşletme Enformasyon Sistemleri Vak'a uygulaması
3) İşletme Enformasyon Sistemleri Vak'a uygulaması
4) İşletme Enformasyon Sistemleri Vak'a uygulaması
5) Enformasyon Sistemleri Altyapısı - Donanım Örnek donanım bileşenlerinin temin edilmesi
6) Enformasyon Sistemleri Altyapısı - Donanım Örnek donanım bileşenlerinin temin edilmesi
7) Enformasyon Sistemleri Altyapısı - Yazılım
8) Enformasyon Sistemleri Altyapısı - Yazılım
9) Telekomünikasyon ve Ağ Sistemleri
10) Telekomünikasyon ve Ağ Sistemleri
11) Karar Destek Sistemleri
12) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
13) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
14) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ -Dijital İşletmeyi Yönetme-
(Management Information Systems -Managing the Digital Firm)
12. Basımdan Çeviri
Kenneth C. Laudon , Jane P. Laudon
ISBN: 978-605-133-158-4
Diğer Kaynaklar: Yönetim Bilgi Sistemleri Hadi Gökçen ISBN: 979-994-434-124-9
Yöneticiler için Bilişim Teknolojileri ve Enformasyon Sistemleri, Tunçhan Cura ISBN: 978-975-322-524-3

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 12 36
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 36
Ödevler 2 20
Ara Sınavlar 2 60
Final 1 40
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı