REK5302 Reklamda Örnek UygulamalarBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
REK5302 Reklamda Örnek Uygulamalar Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. DEMİR KARPAT POLAT
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. ALİ ATIF BİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilerin reklam alanı ile ilgili teori, kavram ve yöntemlere dayanarak reklamın araç ve fikirlerini tartışabilmelerini ve analiz edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin reklam alanının dinamiklerini ve uygulanan yöntemleri stratejik ve yaratıcı bakış açısıyla değerlendirebilmeleri ve özgün, etkili stratejiler geliştirebilmeleri amaçlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1)Örnek reklam uygulamalarının değerlendirebilecek
2)Reklamcılık konusunda temel dinamikleri ve yaklaşımları kavrayabilecek ve tanımlayabilecek
3)Reklam konseptlerinin yaratıcı süreçteki rolünü tanımlayabilecek
4)Yaratıcı konseptler oluşturabilecek

Dersin İçeriği

Bu derste teoride öğrenilen reklamcılığın temellerinin, örnek uygulamalar üzerinden değerlendirilmesi yapılır ve bu teorilerin örnek kullanımları karşılaştırmalı olarak analiz edilir. Stratejik ve yaratıcı bakış açısını birlikte kullanmanın faydaları tanımlanır. Bu yaratıcı sürecin nasıl yönetileceği analiz edilir. Edinilen bu bakış açısıyla örnek reklam kampanyaları incelenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) Reklamı stratejik bakış açısıyla değerlendirme ve reklam yaratım sürecinde doğru bilinen yanlışlar
3) Reklama maruz kalma, reklam kampanyalarının etkileri ve yaratıcı düreç
4) Örnek reklam kampanyası analizi Ödev yapılacak
5) Örnek reklam uygulaması analizi Ödev yapılacak
6) Türkiye'de reklam dinamikleri ve yeni yaklaşımlar
7) Örnek reklam uygulaması analizi ödev yapılacak
8) Örnek Reklam Uygulaması Analizi ödev yapılacak
9) Dünyada reklam dinamikleri ve yeni yaklaşımlar
10) Örnek reklam uygulaması analizi
11) Örnek reklam uygulaması analizi ödev yapılacak
12) Güncel başarılı reklam kampanyaları ve reklamda yeni trendler
13) Örnek reklam uygulaması analizi ödev yapılacak
14) Yaratıcı fikir değerlendirmeleri sunum

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course notes will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: 1. Satan reklam yaratmak, Luke Sullivan, 2001, Mediacat
Hey Whipple Squeeze This: A guide to creating great ads

2. Bir reklamcının itirafları, David Ogilvy,2008, Reklamcılık Vakfı Yayınları
Confessions of an Advertising Man

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 0
Ödev 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 48
Ödevler 14 43
Final 14 53
Toplam İş Yükü 192

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.