REK5301 Pazarlama İletişiminde  YaratıcılıkBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
REK5301 Pazarlama İletişiminde  Yaratıcılık Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. OĞUZHAN AKAY
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı öğrencilere gazeteler, dergiler,tv,radyo ve internet için nasıl reklam üreteceklerini öğretmektir. Yazılı basın ve billboardlar için yaratıcı içerik geliştirmek dersin kapsamına girer. Bu derste öğrenciler reklamda yaratıcılık konusunda tüm teknikleri öğrenir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Yaratıcı süreci tanımlayabilecek.
2- Problem tanımlayabilecek ve çözüm üretebilecek.
3- Gerekli bilgi toplayabilecek ve kullanabilecek.
4- Fikirleri uygulamaya geçirme becerisi edicenek.

Dersin İçeriği

Bu derste öğrenciler reklamlar için ilgi çekici yaratıcı içerik üretimini ve bu sürecin yönetimini öğreneceklerdir. Türkiye'de ve dünyada reklamcılığın yönü ve yeni akımları değerlendirilecektir. Öğrenciler öğrendiklerini uygulama ile pekiştireceklerdir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Yaratıcı süreç ve yaratıcı kişilik.
3) Yaratıcı süreci anlamak: - Yaratıcı kişilik - Yaratıcılığı engelleyen faktörler - Beyin fırtınası nasıl yapılır? 1. Ödev için teslim zamanı.
4) Eğlenmek, yenilikçi, fikirsever olmak. Egzersizler.
5) Hedefe kilitlenme. Çocuksuluk ve merak geliştirme. Egzersizler.
6) Düşünme süreci nasıl işler? Birleştirmelerden yeni fikirlere ulaşma yöntemleri. Egzersizler. 2. Ödev için teslim zamanı.
7) Problem tanımlama ve süreçleri. Problem/Çözüm. Görme biçimleri.
8) Bilgi toplama ve kullanma. Fikir arayışında kuralları gözden geçirme ve yıkma. Egzersizler.
9) Bulunan fikirlerden vazgeçmek ve yeni fikir arayışları başlatma yöntemleri. 3. Ödev için teslim zamanı.
10) Fikirlerin uygulamaya geçirilişi. Egzersizler. ödev hazırlanacak.
11) Reklam yazma sürecinin temel bileşenleri. Final sunumları brifingi.
12) Strateji ve medya ürünleri. 4. Ödev için teslim zamanı.
13) Senaryo ve metin yazım yöntemleri.
14) Genel Tekrar.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.

Course notes will be given weekly.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 4 % 20
Sunum 1 % 40
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Sunum / Seminer 3 24
Ödevler 13 45
Final 1 16
Toplam İş Yükü 197

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.