ADV4634 Ad LawBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4634 Reklam Hukuku Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı reklama yönelik hukuki konulara ilişkin bir anlayış geliştirmek ve Türkiye'deki reklam özdenetim standartlarını incelemek ve tartışmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

1- Reklam pratiğiyle ilgili olarak hukuki problemler ve çözüm yollarına yönelik farkındalığa sahip olacak ve eleştirel bir bakış geliştirecektir.
2- Reklamın hedeflediği/hizmet ettiği işkolları, tüketici ve amaca yönelik hukuki düzenlemeleri araştıracak ve bu bilgiyi değerlendirme yetisi kazanacaktır.
3- Reklama yönelik hukuki düzenlemelerin incelenmesi yoluyla reklam etiğini anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Bu ders reklama yönelik hukuki düzenlemelerin ve Türkiye'deki kanun düzenleyici kurumların konuyla ilgili yaklaşımlarının incelenmesini içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders içeriğinin anlatılması.
2) Türkiye'de reklam denetimi: - RÖK - Uluslararası reklam uygulama esasları Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
3) Reklam yanlışlarına genel bakış. Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
4) Reklam yanlışları: Doğrusu ne? Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
5) Telif hakları
6) Reklamda rekabet esasları
7) Yükselen trend: Ürün yerleştirme. - Yeni kanun ve yönetmeliğin getirdikleri. Konuyla ilgili ek okumalar dağıtılacaktır.
8) Vaka incelemesi
9) Tüketici gözüyle bakmak.
10) Reklam ve etik: - Özel tüketici segmentleri: Çocuklar ve gençler Konuyla ilgili ders kitabındaki bölüm okunacaktır.
11) Reklam ve etik. - Doğruyu söylemek. Ders kitabındaki ilgili bölüm okunacaktır.
12) Reklam ve hukuk: Uzman görüşleri 1 - Konuk konuşmacı (Kanun düzenleyici)
13) Reklam ve hukuk: Uzman görüşleri 2 - Konuk konuşmacı (Reklamveren)
14) Dijital çağda reklam özdenetimi: - Konuk konuşmacı (dijital ajans)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reklam ve reklam mevzuatı, Zakir Avşar / Müge Elden
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 134

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4