ADV4629 Media EthicsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV4629 Medya Etiği Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÜL ŞENER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Program bileşenleri bulunmamaktadır
Dersin Amacı: Medya Etiği dersi günümüzde dünyada medyanın gücünü ve medya ile etik ilişkilerine odaklanacaktır. Bu ders medya etiği hakkında, "etik nedir? toplumun siyasi ve toplumsal meseleleriyle medya etiği arasındaki bağlantılar nelerdir? medyanın etik davranması niçin gerekir? medya toplumda güven duygusu yaratmak ve daha etik karar verme süreçlerinin oluşturulması amaçlarıyla kamuya nasıl daha iyi hizmet edebilir?" türü sorular sormaktadır. Bu kapsamlı sorular, basılı, görsel-işitsel medya, reklamcılık ve halkla ilişkiler sektörlerine özel önem atfedilerek tartışılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Etik konusundaki felsefi tartışmalara aşina olmak
II. Medya ve iletişim konusunda çalışan akademisyenlerin etik konusuna nasıl yaklaştıklarını kavramak
III. Ahlak ve etik arasındaki farkları anlamak
IV. Medyada neyin etik olup neyin olmadığını tartışabilecek analitik araçları geliştirmek
V. Medya çalışanlarının ne tür etik sorun ve ikilemlerle karşılaştıklarını ve bunları nasıl çözdüklerini anlamak
VI. Türk medyasında karşılaşılan etik sorunlarını analiz etmek
VII. Develop a sort of oath for media ethics that garners the majority of class’ approval

Dersin İçeriği

Dersin her haftasında görsel-işitsel örnekler ve metin analizleriyle farklı kavramları ve farklı sektörleri ele alacak, etik standartların nasıl yükseltilebileceğini tartışacağız. Ulusal ve küresel örneklerde bu kavram ve sektörlere odaklanacağız. Derslerin ilk saatinde kavramlar aktarılacaktır. Derslerin ikinci saatinde ise öğrenciler tartışma grupları kurarak bunları daha ayrıntılı şekilde ele alacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1)
1) Dersin ve kuralların sunumu
2) Medya Etiğinde Temel Kavram ve Görüşler Patterson ve Wilkins, 1. Bölüm
3) Enformasyon Etiği Patterson ve Wilkins, 2. Bölüm
4) Reklamcılıkta Etik konuları (Dönem Projeleri için konu seçimi) Patterson ve Wilkins, 3. Bölüm
5) Halkla İlişkilerde Etik Konuları (Dönem Projesi Konusuyla ilgili geri dönüş sağlanması) Patterson ve Wilkins, 4. Bölüm
6) Mahremiyet Konuları (Dönem Projesi konusunda istişare) Patterson ve Wilkins, 5. Bölüm
7) Nefret Söylemi Patterson and Wilkins, 6. Bölüm
8) Çıkar Çatışması Patterson ve Wilkins, 7. Bölüm
9) Fotoğraf ve Videoda Etik Konuları Patterson ve Wilkins, 8. Bölüm
10) Sanal Dünyada Etik Patterson ve Wilkins, 9. Bölüm
11) Sanat ve Eğlence Dünyasında Etik Patterson ve Wilkins, 10. Bölüm
12) Dönem Projesi Sunumları
13) Dönem Projesi Sunumları
14) Dönem Projesi Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Philip Patterson & Lee Wilkins (2010). Media Ethics: Issues and Cases. New York: McGraw-Hill

Ek Kitap/Supplementary Book: Bülent Çaplı & Hakan Tuncel (ed) (2010) Televizyon Haberciliğinde Etik, Ankara: Fersa.
Diğer Kaynaklar: Ders işlenirken eklenecek online kaynaklar - Online sources TBA during the class discussions.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 20
Sunum 1 % 20
Projeler 1 % 40
Seminer 4 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 30
Sunum / Seminer 5 20
Proje 1 33
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4