VCD4140 Advertising Campaign DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD4140 Reklam Kampanyası Tasarımı Bahar 2 2 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MATİLDE WOL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencileri reklam kampanyalarının tasarım, üretim ve uygulama aşamalarına hazırlamaktır. Ayrıca ders, kapsamlı ödevler ve anlatımlarla öğrencilerin reklam ve tasarımın çeşitli alanlarında başarılı olmalarını sağlayacak becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrenciler bu derste başarılı reklam içeriği, kapsamlı sanatsal yaklaşım, metin, kavram piyasa analizi, ve yüksek kalite grafik, fotografik ve tipografik çalışmalar üretmeye fırsat bulacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Farklı reklam kampanyası tasarımları belirlemek
2) Reklam içeriği analiz etmek
3) Bir reklam kampanyası için grafik öğeleri tanımlamak
4) ATL ve BTL reklam tanımak
5) Reklam kampanyalarında grafik tasarım temellerini uygulamak.
6) Dijital yazılım becerileri geliştirmek
7) Yüksek kalitede bir reklam kampanyası tasarımı uygulamak

Dersin İçeriği

Reklam kampanyası grafikleri, reklam kampanyası ürünleri ele alınır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı
2) Reklam kampanyası tasarımı prensipleri
3) Güncel düzenlemelerin tartışılması
4) Araştırma/Marka seçmek (her öğrenci için ayrı olarak)
5) İlk reklam sayfa düzeni sunuşu
6) Final reklam sayfa düzeni sunuşu/ Kampanya düzenlemesi
7) Review and Process
8) ATL ve BTL için farklı tasarımlar
9) Gelişmiş tasarımların tartışılması
10) Araştırma/Tüm öğrenciler için tek marka
11) Kavram şeması
12) ATL sunuşu
13) BTL sunuşu
14) Konu tekrarı ve Süreç

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Creativity- David E. Carter(Editor)-www.harpercollins.com
The One Show- www.oneclub.org
Archive- Ads and posters magazine-www.luezersarchive.com
Communications Arts- www.commarts.com
Mediacat
Kırmızı
Marketing Türkiye
Novum

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Sunum 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 14 2 28
Proje 2 16 32
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 8 8
Toplam İş Yükü 118

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.