VCD3140 Space in Visual DesignBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3140 Görsel Tasarımda Mekan Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı insanların yapılı ya da yapısız, gerçek ya da sanal, iki ya da üç boyutlu mekanla yaşadığı deneyim ile bağlantılı olarak çeşitli disiplinler üzerinden görsel çalışmalar örneklendirerek aktarmaktır. Mekan/uzam teorileri, görsel tasarım mecralarında çeşitlilikle kavramsallaşarak tanımlanır. Mekan çalışmaları görsel iletişim alanında önemli bir yer tutmaktadır. Ders mekan ve yer kavramları üzerinde yoğunlaşarak farklı kültürlerin analizini ele almayı amaçlar. Mekan anlayışı temsil ve görsel ifade yolları ile araştırılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Farklı alan (boşluk)mekan/uzam tanımları ile ilgili anlayış geliştirmek.
2) İstanbul kent mekanı için eleştirel düşünce becerisi sergilemek.
3) İstanbul’daki kültürel yapı alanlarını açığa çıkarmak.
4) Kent mekanının görsel unsurlarını diğer kültürlerle kıyaslayarak analiz etmek.
5) Görsel ifade üzerinden etkili bir şekilde iletişim kurmayı araştırmak.
6) Çeşitli mecralarda çalışmak için kullanılan görsel becerileri uygulamak ve göstermek
7) Başarılı sunum teknikleri için izleyicilerin profillerini tespit edebilme becerisi göstermek.

Dersin İçeriği

Öğrencilere dönem boyunca farklı mecralarda (boşluk)mekan/uzam kullanımları ve tanımı, sunumlar aracılığıyla anlatılmakta ve final projelerinde (boşluk)mekan/uzam kavramına hakim bir sunum gerçekleştirmeleri, üretimde bulunmaları doğrultusunda yönlendirilmektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Ders programına bakış ve beklentiler
2) Duyular ve İstanbul
3) İstanbul’da mekan/uzam ve yer karamları
4) İstanbul’un kamusal ve özel mekanları
5) Istanbul ‘da “Non-places”
6) İstanbul’un Sesleri: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
7) İstanbul’u Sarmak/Paketlemek: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
8) Görsel Konsept Geliştirme: İstanbul Projesi Grup tartışmaları, eleştiriler: yapısal bütünlük ve sergileme estetiği için tasarım. 3 Boyutlu formlara/yüzeylere tipografi, illüstrasyon, tasarım ve malzemeleri adapte etmek.
9) Proje incelemesi
10) Edebi Istanbul: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
11) Zaman-bazlı Istanbul: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
12) Ses - Görsel Istanbul: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
13) Kentsel Ekranlar ve Istanbul: Misafir öğretim görevlisi sunuşu
14) Etkileşimli Istanbul: Misafir öğretim görevlisi sunuşu

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 15 % 20
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Ödevler 13 40
Ara Sınavlar 2 7
Final 1 10
Toplam İş Yükü 113

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.