VCD3125 Traditional & Modern Turkish ArtsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
VCD3125 Geleneksel ve Modern Türk Sanatları Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi İPEK TORUN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, geleneksel Türk sanatlarını Batı sanatı ve tasarım perspektifinde incelemeyi hedefler. Bu yolla çağdaş sanatçılar üzerindeki geleneksel etkiler, Doğu Asya, Ortadoğu ve Afrika geleneksel sanatlarının etkileri ile kıyaslamalı olarak araştırılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I.Öğrenciler, geleneksel Türk sanatı biçimlerini ayrımsayabileceklerdir.
a.Tezhip
b.Ebru
c.Hat
d.Mimaride cam ve ahşap işçiliği
e.Çinicilik
f.Dokuma ve halı
g.Seramik
h.Yerel el sanatları
II.Öğrenciler, geleneksel Türk sanatlarından etkilenen çağdaş sanatçıları tanıyacaklardır.
III.Öğrenciler diğer kültürlere ait geleneksel biçimlerin çağdaş sanatta kullanımını öğreneceklerdir.
a. Japon ve Doğu Asya sanatında geleneksel bileşenler
b. Ortadoğu ülkeleri sanatında geleneksel bileşenler
c. Afrika sanatında geleneksel bileşenler

Dersin İçeriği

Ders iki bölümlü olarak yapılandırılmıştır. İlk periyodda, Türk sanatının geleneksel formları ile ilgili bilgiler aktarılır. İkinci bölümde, çağdaş sanat ve tasarımda geleneksel motiflerin, materyallarin, tekniklerin ya da stillerin kullanımı ele alınacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tezhip; Tarihçesi, klasik örnekler ve çağdaş çalışmalar
2) Hat Tarihçesi, klasik örnekler ve çağdaş çalışmalar
3) Ahşap ve cam işleri; Tarihçesi, klasik örnekler ve çağdaş çalışmalar
4) Çinicilik ve seramik eşyalar; Tarihçesi, klasik örnekler ve çağdaş çalışmalar
5) Sultanahmet Camii’n saha gezisi
6) Ebrû; Tarihçesi, klasik örnekler ve çağdaş çalışmalar
7) Yerel el sanatları
8) Proje 1 için Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne saha gezisi Assignment: Proje 1; Geleneksel Türk sanatlarının motif ve formalarını içeren orijinal bir sanat eseri içi bir bağlam oluşturma
9) Uzakdoğu Asya çağdaş sanatında geleneksel motiflerin incelenmesi
10) Ortadoğu çağdaş sanatında geleneksel motiflerin incelenmesi
11) Afrika ve Amerika çağdaş sanatında geleneksel motiflerin incelenmesi
12) Proje 1 Sunumları
13) Çağdaş sanatta geleneksel Türk motifleri, malzemeleri ve tekniklerinin kullanımı.
14) Tasarım alanında geleneksel Türk motifleri, malzemeleri ve tekniklerinin kullanımı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 50
Arazi Çalışması 2 % 20
Projeler 1 % 10
Final 1 % 20
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 10 30
Arazi Çalışması 3 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 37
Sunum / Seminer 1 3
Proje 6 28
Final 1 4
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.