ADV3631 Project ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3631 Proje Yönetimi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ÖNDER YÖNET
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı "proje yönetimi" konsepti içerisinde yaşamdaki (ve reklamcılıktaki) birçok projenin nasıl tasarlanabileceği becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Diğer bir deyişle,dersin amacı,kendi düğünlerinin organizasyonundan bir reklam kampanyası tasarımına kadar birçok farklı proje tasarımının hangi aşamalardan meydana geldiğini, proje yönetiminin temel kavramları eşliğinde öğrencilere aktarmak ve iyi bir proje yöneticisi olmalarına aracılık etmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Projenin ne olduğunu kavrama
2) Proje yönetiminin ne olduğunu ayırt etme
3) Proje yaşam eğrisini açıklama
4) Bir projenin sosyal paydaşlarını tanımlama
5) Verilen herhangi bir projeye, projeye başlama kurallarını uygulama
6) Bir proje planı geliştirme
7) Bir projenin nasıl yürütüleceğini analiz etme
8) Herhangi bir projenin nasıl kontrol edilebileceğine karar verme
9) Bir projenin iletişiminin nasıl sağlanacağını formüle etme
10)Bir projenin nasıl sonlandırılacağını organize etme
11)Verilen herhangi bir projeyi değerlendirme
12)Bir projeyi tasarlama
13)Bir projeyi yönetme

Dersin İçeriği

Ders çift yönlü işlenecektir, bir yandan proje yönetimi konusunda teorik bilgi edinirken, bir yandan da örnek olaylar çözümleyecekler ve gerçek hayattan kendi projelerini tasarlamaya yönelik pratik yapacaklardır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
1)
2) Proje nedir? Proje yönetimi nedir? Projede rol alan oyuncular: kim kimdir?
3) Proje yaşam eğrisi
4) kapsam yönetimi
5) kapsam yönetimi paydaş analizi & yönetimi
6) Paydaş analizi & yönetimi
7) İş Ayrışım Yapısı (WBS) ve Örgütlemesel Ayrışım Yapısı (OBS). Projelerin Farklı Örgütsel Yapılarda Yer Alışları
8) Quiz- Tekrar- Önceki Konuları Pekiştirme veya Yakalama
9) Risk yönetimi
10) Risk yönetimi Proje bütçelendirme
11) PERT Şemaları ve Proje Zamanlamasının Belirlenmesinde “Kritik Yol Yöntemi”
12) PERT Şemaları ve Proje Zamanlamasının Belirlenmesinde “Kritik Yol Yöntemi” & Kaynak dağıtımı
13) Proje İzleme/Takip ve Kontrol Döngüsü. Bir projenin nasıl kontrol edileceğine karar verilmesi. Kontrolle ulaşılmak istenen temel amaçlar.
14) Bir projenin nasıl sonlandırılacağının organize edilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Project Management: A Managerial Approach, Jack R. Meredith, Samuel J. Mantel Jr.,2011.

Managing Projects Large and Small: The Fundamental Skills to Deliver on budget and on Time by Richard Luecke, Harvard Business School Press (March 31, 2004) /
Proje Yönetimi,Richard Luecke, Türkiye İş Bankası Yayınları,2009.
Diğer Kaynaklar: The Principles of Project Management (SitePoint: Project Management), Mari Williams, 2008.

Project Management Case Studies,Harold Kerzner,2009

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 8 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 4 56
Ödevler 8 3 24
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 125

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.