POL4431 South and Eastern European PoliticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
POL4431 Güney ve Doğu Avrupa Siyaseti Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. EBRU ŞULE CANAN SOKULLU
Dersi Veren(ler): Dr. BYRON MATARANGAS
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil
Dersin Amacı: Bu ders, Güneydoğu Avrupa'daki (GDA) değişim modellerini vaka çalışmaları kullanarak açıklar, tartışır ve karşılaştırır; ayrıca GDA için siyasi ve kültürel geçişlerin ana zorluklarını gösterir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı disiplin perspektiflerini dikkate alarak Güneydoğu Avrupa alanındaki konuları analiz eder;
2. Güneydoğu Avrupa ile ilgili olarak siyasi ve kültürel sistemler arasındaki karmaşıklığı, etkileşimi ve dinamikleri kavrar;
3. Karmaşık konularda bilgi ve bilimsel becerilerini disiplinler arası ekiplerde uygular;
4. Balkan ülkelerine yönelik mevcut genişleme dalgasına özel bir vurgu yaparak, AB genişleme politikalarına ilişkin bir dizi konuyu değerlendirir;
5. Medya ve film dâhil olmak üzere kültür ve sosyal ilişkilerin çeşitli yönlerini tarihsel ve çağdaş bir perspektiften yorumlar.

Dersin İçeriği

Güneydoğu Avrupa ülkelerinde dönüşüm, farklı demokratikleşme tecrübeleri, SSCB’nin dağılması ve Yugoslavya’nın parçalanması, Bosna ve Kosova vakaları, AB genişlemesi, medya ve film dâhil olmak üzere kültürün temel yönleri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse genel bakış
2) Güneydoğu Avrupa tarihi Paschalis Kitromilides, “’Imagined Communities’ and the Origins of the National Question in the Balkans”, European History Quarterly, vol. 19 (1989), pp. 149-192; Maria Todorova, Imagining the Balkans, увод под насловом “Balkanism and Orientalism: Are they Different Categories?”, pp. 3-20; Laura Silber and Allan Little, The Death of Yugoslavia, BBC Books, Penguin 1996; Ana Ljubojević, Changing Memoryscapes in post- Yugoslav Countries: Social (Re)construction of Places of Memory, Contemporary Southeastern Europe Special Issue, 2021, 8(2), 24-31.
3) Güneydoğu Avrupa toplumları ve kültürleri Vjekoslav Perica, Balkan Idols. Religion and Nationalism in Yugoslav States, New York: Oxford University Press, 2002; Eric Gordy, The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives, University Park, Pa.: Penn State University Press, 1999); Andrew Wachtel, Making a Nation, Breaking a Nation, Stanford: Stanford University Press, 1998; Moritz Pfeifer, Neighbors: Where do Emir Kusturica and Slavoj Žižek meet in Underground (1995)? Vol 13: 2012, https://eefb.org/retrospectives/where-do-emir-kusturica-and-slavoj-zizek-meet-in-underground-1995/.
4) Güneydoğu Avrupa’da geçiş ekonomisi: Mini Schengen Bölgesi Saul Estrin, Grzegorz Kolodko, Milica Uvalic (eds) (2007), Transition and Beyond, Palgrave Macmillan; Milica Uvalic (2010, 2012), Serbia’s Transition/Tranzicija u Srbiji, Palgrave Macmillan and Zavod za udzbenike; M. Uvalic (2001), “Regional cooperation in Southeast Europe”, Southeast Europe and Black Sea Studies, vol. 1, no.1; M. Uvalic (2002), “Regional Co-operation and EU Enlargement – Lessons Learned”, International Political Science Review, 23/3. Gojko M. Rikalović; Dejan S. Molnar; Sonja N. Josipović. THE OPEN BALKAN AS A DEVELOPMENT DETERMINANT OF THE WESTERN BALKAN COUNTRIES. In: Acta Economica, Vol 20, Iss 36 (2022); University of Banja Luka, Faculty of Economics, 2022.
5) Modern Güneydoğu Avrupa’da sosyal değişim Alina Mungiu-Pippidi, “Deconstructing Balkan particularism: the ambiguous social capital of Southeastern Europe,” Southeast European and Black Sea Studies, 5:1 (2005), pp. 49-68; Kathleen M. Dowley and Brian D. Silver, “Social Capital, Ethnicity and Support for Democracy in the Post-Communist States,” Europe-Asia Studies, 54:4 (2002), pp. 505-527; Ruby Gropas, “Integrating the Balkans in the European Union: Addressing social capital, the informal economy and regional co-operation challenges in Southeast Europe,” ELIAMEP, 2006.; Joel Hellman, “Winners Take All: The Politics of Partial Reform in Post-Communist Transitions," World Politics 50:2 (January 1998), pp. 203-234; Luljeta Demolli, property rights, economic dependence and the glass ceiling for women in Kosovo, Perspectives Southeastern Europe #10: Women in Western Balkans - Rights and Fights, HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG, 2020, ss. 77-80.
6) KONU TEKRARI & SORU-CEVAP
7) Ara Sınav
8) Avrupa bütünleşmesi ve genişleme Desmond Dinan, Europe Recast: History of European Integration, Palgrave-MacMillan, 2007; Dorian Jano, The Europeanization of the Western Balkans, VDM Verlag Dr. Müller; 2010; Heather Grabbe, The EU’s Transformative Power: Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan; 2006; Horvat, Srećko & Štiks, Igor. (2012). Welcome to the Desert of Transition!: Post-Socialism, the European Union, and a New Left in the Balkans. Monthly Review. 63. 38. 10.14452/MR-063-10-2012-03_4. Abdullah Sencer Gözübenli, and Nazli Tekeshanoska. “Europeanization of the Balkans vs. Balkanization of Europe: A Vision Limited by Realities.” 2018 UBT International Conference (2018).
9) Güneydoğu Avrupa'ya yönelik AB Politikası (GDA) Sabrina Ramet (ed.). Central and Southeast European Politics since 1989, Cambridge: Cambridge University Press, 2010; Mieczyslaw P. Boduszynski, Regime Change in the Yugoslav Successor States, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010; Tamara Banjeglav, ‘We Were Refugees Ourselves!’ Discursive Framing of the ‘Refugee Crisis’ in Croatia and Collective Memories of the 1990s War Contemporary Southeastern Europe Research Articles, 2022, 9(1), 11-32; Eşref Yalınkılıçlı, FROM NEO-BALKANIZATION TO EUROPEANIZATION: INSTITUTIONAL CHANGE AND REGIONAL COOPERATION IN THE WESTERN BALKANS, Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 2, Aralık/December 2014, ss. 127-149.
10) Güneydoğu Avrupa’da İnsan hakları ve Azınlıkların korunması Joseph Marko, „Ethnopolitics. The Challenge for Human and Minority Rights Protection“, in: C. Corradetti (ed.): Philosophical Dimensions of Human Rights. Some Contemporary Views, Springer Publisher 2012; J. Marko, „The Law and Politics of Diversity Management: A Neo-institutional Approach“, in: European Yearbook of Minority Issues, Vol. 6, 2007/08 (2008); Ch. Ingrao, Th. Emmert (eds.), Confronting the Yugoslav Controversies. A Scholars’ Initiative, Purdue UP, 2009; Boris Pavelić, a Croatian story: “an extraordinary EU Member” at the price of human rights, Perspectives Southeastern Europe #8: "Stabilocracy" and/or radicalisation, HEINRICH-BÖLL-STIFTUNG, 2019, ss. 40-45.
11) Sunumlar Katılım öncesi stratejisi & Katılım müzakereleri: Slovenya, Hırvatistan
12) Sunumlar Katılım öncesi stratejisi & Katılım müzakereleri: Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk
13) Sunumlar Katılım öncesi stratejisi & Katılım müzakereleri: Bosna Hersek, Kosova
14) KONU TEKRARI & SORU-CEVAP

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Weekly readings will be uploaded on ItsLearning at the beginning of the semester. Please note that all book chapters and articles listed on the syllabus are also accessible through the BAU Library.
The PPT files will be shared on ItsLearning following each class.

Diğer Kaynaklar: Videos on related subjects.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 3 % 15
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 10 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 10 116
Sunum / Seminer 1 0.5
Küçük Sınavlar 3 1.5
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.