COP3822 Polestar Exercise PrinciplesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3822 Polestar Egzersiz Prensipleri Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersin Amacı: Egzersiz sistemlerinin tamamına uygulanabilir prensiplerin teorik olarak öğrenilmesi. Egzersiz programına başlamadan önce yapılması gereken fiziksel testler (Fitness Screening Test). Bu test ile kişinin fiziksel ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin belirlenmesi. Bu belirlenen ihtiyaçlara cevap verebilecek egzersizlerin belirlenmesi. Bir egzersiz saatini planlarken gerekli olan yol haritasını öğrenmek (7 hareket kategorisi). Bu bilgilerle öğrenciler hem pilates hem de tüm egzersiz sistemlerinde kendi hastalarının, öğrencilerinin hem yıllar içindeki ders programını ve yol haritasını belirleyebilecek, hem de günlük, saatlik derslerini planlayabilecek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Egzersiz prensiplerinin öğrenilmesi. Nefes, aksiyal uzama, kontrol, ekstremitelerde yük taşımak, hareket entegrasyonu.
7 Hareket kategorisinin öğrenilmesi. Bir saatlik egzersiz içinde mutlaka yaptırılması gereken hareketler.
İlk derse başlamadan yapılması gereken testlerin öğrenilmesi. Fitness Screening Test.
Bu testlere ve hareket kategorilerine uygun egzersizlerin pratik olarak öğrenilmesi.
Pilates ekipmanları ve mat üzerinde egzersizler öğrenilmesi.
Egzersize başlayan hastalar, üyeler için "başlangıç seviyesi", "orta seviye", "ileri seviye" ders programlanmasının öğrenilmesi.

Dersin İçeriği

Öğrenciler ilk defa egzersize başlayacak hastalara ya da üyelere, o ilk derse başlamadan önce yapılması gereken fitness testlerini öğrenecekler. Bu 15 egzersiz ile kişilerin fiziksel ihtiyaçlarını öğrenecekler ve pratik derslerde uygulanacak hareketlerle bu ihtiyaçlara hangi egzersizlerin cevap vereceğini öğrenecekler. Her ders içerisinde olması gereken prensipleri ve olması gereken egzersizleri öğrenecekler. Bu öğrendikleri olmazsa olmaz egzersizleri, kişinin ihtiyacı olan egzersizlerle birleştirip akıcı bir egzersiz dersi hazırlamayı hem teoride hem de pratikte öğrenecekler. Bu bilgilerle hastalarına, başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olacak şekilde 3 farklı ders programı yapmayı öğrenecekler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı, Egzersiz Prensipleri. 1-Nefes 2-Aksiyal uzama 3-Kontrol 4-Omurga Artikilasyonu
2) Egzersiz Prensipleri. 5-Baş boyun omuz organizasyonu 6- Hizalanma 7- Ekstremitelerde ağıtlık taşıması 8- Hareket entegrasyonu
3) 7 Hareket Kategorisi 1- Sırt üstü yatarak alt ekstremite ile egzersiler 2- Sırt üstü yatarak üst ekstermite ile yapılan egzersizler 3- Omurga hareketleri ile yapılan egzersizler 4- Üst ekstemitede ağırlık taşıyarak yapılan egzersizler
4) 7 Hareket Kategorisi 5- Oturma pozisyonunda üst ya da alt ekstermite ile yapılan egzersiler 6- Tüm vücut entegrasyonu için yapılan egzersizler 7- Ayakta alt ekstermite ile yapılan egzersizler.
5) 7 hareket kategorisinin ve prensiplerin kullanılarak sağlıklı bir bireye başlangıç seviyesi bir dersin hazırlanması.
6) 7 hareket kategorisinin ve prensiplerin kullanılarak sağlıklı bir bireye başlangıç seviyesi bir dersin hazırlanması.
7) Kotraendikasyonlar, sakatlıklar durumunda yapılmaması gereken egzersizler
8) Ara Sınav
9) İlk defa egzersize başlayacak kişiler için "Fitness Screening Test" 15 egzersizden oluşan bu testin uygulanma amacı, teorik ve pratik anlatımları.
10) Fitness screenin yapılmış bir hastaya, üyeye uygun bir ders (egzersiz) programının hazırlanması
11) Fitness screenin yapılmış bir hastaya, üyeye uygun bir ders (egzersiz) programının hazırlanması.
12) Öğrencilerin kendilerinin kalkıp birbirlerine fitness screening test yaptırması ve kişinin ihtiyaçlarını ve eksiklerini beliirlemesi.
13) 1 saatlik bir tam dersin mat üzerinde aparatlar ile yapılması.
14) 1 saatlik bir tam dersin pilates ekipmanları üzerinde yapılması.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Exercise and fitness / Laurie Willis,Detroit : Greenhaven Press, a part of Gale, Cengage Learning, [2013]
Diğer Kaynaklar: Exercise and fitness / Laurie Willis,Detroit : Greenhaven Press, a part of Gale, Cengage Learning, [2013]

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.