COP3819 Tuğtepe Çocuk Ürolojisi Merkezi Pelvik Taban RehabilitasyonuBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3819 Tuğtepe Çocuk Ürolojisi Merkezi Pelvik Taban Rehabilitasyonu Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi PELİN PİŞİRİCİ
Dersin Amacı: Çocuklarda ve yetişkinlerde görülebilecek çeşitli ürolojik sağlık problemlerine özel olarak planlanan ve uygulanan multidisipliner (hekim ve fizyoterapist iş birliği) yaklaşımları öğrenmeyi ve klinik karar verme becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Alt üriner sistem ve gastrointestinal sistem rahatsızlıkları hakkında bilgi becerisinin kazanılması, Pediatrik popülasyonda mesane ve bağırsak disfonksiyonlarına fizyoterapist bakış açısı ile pelvik taban rehabilitasyon yaklaşımlarının öğrenilmesi, Yetişkin popülasyonda pelvik taban disfonksiyonları hakkında fizyoterapi bakış açısı ile pelvik taban rehabilitasyon yaklaşımlarının öğrenilmesi, İşeme ve defekasyon fizyolojisinin öğrenilmesi, Pelvik taban kas anatomisi ve inervasyonunun öğrenilmesi , Pelvik taban rehabilitasyon bakış açısınını ve klinik karar verme becerisinin kazanılması

Dersin İçeriği

Ders içeriği pediatrik ve yetişkin popülasyon pelvik taban disfonksiyonlarının tanımlanması, bu disfonksiyonlarının fizyoterapi bakış açısıyla değerlendirilmesi ve pelvik taban rehabilitasyon yaklaşımlarını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon - Beklentiler/sorular - Tuğtepe Çocuk Ürolojisi Kliniği kimdir? - Multidisipliner bakış açısı nedir?
2) Alt Üriner Sistem (AÜS) ve Gastointesitnal Sistem (GİS) Giriş - Terminoloji - AÜS Anatomisi ve Fizyolojisi - GİS Anatomisi ve Fizyolojisi - Kontinans Mekanizmaları
3) Pediatrik Popülasyonda Mesane ve Bağırsak Disfonksiyonları - Pediatrik Popülasyonda AÜS Disfonksiyonları sınıflandırması ve Patofizyolojisi - Pediatrik Popülasyonda Bağırsak Disfonksiyonları Sınıflandırması ve Patofizyolojisi - Pediatrik Popülasyonda Noktürnal Enürezis Patofizyolojisi
4) Pelvik Taban Giriş - Pelvik Taban Kas Fonksiyonel Anatomi ve Fizyolojisi - Core Sistem Anatomi ve Biyomekaniği - Core Sisteminin İşeme ve Dışkılamadaki Rolü
5) Yetişkin Popülasyonda Mesane ve Bağırsak Disfonksiyonları - Yetişkin Popülasyonda Pelvik Taban Disfonksiyonlarının Sınıflandırması ve Patofizyolojisi
6) Pediatrik Popülasyonda Mesane & Bağırsak Disfonksiyonu Değerlendirmesi ve Tanısı - Hikaye Alımı - Mesane ve Bağırsak Günlüklerinin Yorumlanması - İnvaziv ve Noninvaziv Değerlendirme Yöntemleri - Anketlerin yorumlanması
7) Yetişkin Popülasyonda Pelvik Taban Disfonksiyonlarının Değerlendirilmesi - Hikaye Alımı - Mesane ve Bağırsak Günlüklerinin Yorumlanması - İnvaziv ve Noninvaziv Değerlendirme Yöntemleri - Anketlerin yorumlanması
8) Ara Sınav
9) Pelvik Taban Kas Fonksiyonun Değerlendirilmesi - İnternal ve Eksternal Muayenesi - Pelvik taban kas kuvveti, enduransı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi ve yorumlanması - İnspeksiyon ve Palpasyon yöntemleri - EMG kas aktivasyonu değerlendirmesi - Modifiye Oxford Değerlendirmesi - Glazer Protokolü
10) Pelvik Taban Disfonksiyonlarında Pelvik Taban Rehabilitasyon Yaklaşımları -1 - Mesane ve Bağırsak Eğitimi - İnternal ve Eksternal Manual Yaklaşımlar - Elektrik Stimülasyonu ve Nöromodülasyon)
11) Pelvik Taban Disfonksiyonlarında Pelvik Taban Rehabilitasyon Yaklaşımları -2 - Postür Eğitimi - Diyafram Solunumu ve İntraabdominal Basınç Eğitimleri - Egzersiz Yaklaşımları - Pelvik Taban Kaslarının Eğitimi - EMG-Biofeedback Çalışmaları - Rektal Balon Tedavisi
12) - Postür Değerlendirmesi - Diyafram Fonksiyonunun Değerlendirilmesi - Kas-İskelet Sistemi Değerlendirmesi - İntraabdominal Basınç Değerlendirmeleri
13) Pelvik taban kas kuvveti, enduransı ve aktivasyonunun değerlendirilmesi ve yorumlanması. - İnspeksiyon ve Palpasyon yöntemleri - Egzersiz Yaklaşımları - Diyafram Solunumu Eğitimi - Core Stabilizasyon Eğitimi - İşemeyi Kolaylaştıcı Teknikler
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.