NTD4080 Bariatric Surgery and NutritionBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4080 Bariatrik Cerrahi ve Beslenme Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrasında hastaların beslenme durumunun değerlendirilmesi ve tıbbi beslenme tedavisinin planlanması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler bu ders ile ilgili olarak;

1) Bariatrik cerrahi hasta seçimi, bariatrik cerrahi yöntemleri, bariatrik cerrahinin metabolik etkileri ve komplikasyonlarını kavrayabilecek,
2) Bariatrik cerrahi hastalarının beslenme durumunu preoperatif ve postoperatif dönemlerde değerlendirebilecek,
3) Bariatrik cerrahi öncesi ve sonrasında hastaların tıbbi beslenme tedavisini planlayabilecek,
4) Bariatrik cerrahi sonrası beslenmeye bağlı görülebilecek komplikasyonlarda beslenme müdahalelerini uygulayabilecek,
5) Bariatrik cerrahi sonrası özel durumlarda (gebelik, laktasyon vb.) hastaların beslenme durumunu değerlendirebilecek, tıbbi beslenme tedavisini planlayabilecek,
6) Bariatrik cerrahi multidisipliner yaklaşımında, tıbbi beslenme tedavisinin önemini kavrayabilecek ve mesleki becerilerini geliştirebilecektir.

Dersin İçeriği

Morbid obezitenin tedavi yöntemlerinden bariatrik cerrahinin; yöntemleri, metabolik etkileri, beslenmeye bağlı komplikasyonları, ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumumunun değerlendirilmesi ve tıbbi beslenme tedavisi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Bariatrik Cerrahinin Tarihçesi, Gelişimi, Endikasyonları ve Kontrendikasyonları
2) Bariatrik Cerrahi Yöntemleri
3) Bariatrik Cerrahide Besin Öğesi Gereksinimleri
4) Bariatrik Cerrahi Hastalarının Preoperatif ve Postoperatif Dönemlerde Değerlendirilmesi
5) Bariatrik Cerrahi Öncesi Tıbbi Beslenme Tedavisi ve Vaka Sunumları
6) Bariatrik Cerrahi Sonrası Tıbbi Beslenme Tedavisi
7) Danışan Deneyimiyle Vaka Sunumu
8) Bariatrik Cerrahinin Metabolik Etkileri ve Sonuçları
9) Ara Sınav
10) Bariatrik Cerrahide Vücut Ağırlığı Yönetimi
11) Bariatrik Cerrahi Sonrası Beslenmeye Bağlı Komplikasyonların Değerlendirilmesi ve Tedavisi
12) Bariatrik Cerrahi Sonrası Gastrointestinal Semptomlarda Beslenme Yaklaşımları
13) Bariatrik Cerrahide Özel Durumlar + Vaka Sunumları
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dersin öğretim üyesi tarafından dağıtılacaktır. / It will be given weekly by lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1. Preedy, V. R., Rajendram, R., & Martin, C. R. (Eds.). (2016). Metabolism and Pathophysiology of Bariatric Surgery: Nutrition, Procedures, Outcomes and Adverse Effects. Academic Press.

2. Still, C., Sarwer, D. B., & Blankenship, J. (2014). The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery. New York, NY: Springer Science+ Media.

3. Aills, L., Blankenship, J., Buffington, C., Furtado, M., & Parrott, J. (2008). Bariatric nutrition: suggestions for the surgical weight loss patient. Surg Obes Relat Dis, 4(4S), 1-36.

4. Tabesh, M. R., Maleklou, F., Ejtehadi, F., & Alizadeh, Z. (2019). Nutrition, Physical Activity, and Prescription of Supplements in Pre-and Post-bariatric Surgery Patients: a Practical Guideline. Obesity Surgery, 1-16.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.