NTD4077 Food AdditivesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4077 Gıda Katkı Maddeleri Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu ders, gıda katkı maddelerine ilişkin temel bilgi kazandırmayı amaçlar. Gıda katkı maddelerinin tanımı, genel özellikleri, sınıflandırılması, gıda sanayinde kullanım alanları, toksikolojik değerlendirmeleri ve yasal düzenlemeleri kapsamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Gıda katkı maddelerini tanımlar
2) Gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarını ve alanlarını öğrenir
3) Gıda katkı maddelerinin sınıflandırılmalarını öğrenir
4) Gıda katkı maddeleri ile ilgili toksikolojik değerlendirmeleri yorumlar ve sağlık üzerine etkilerini değerlendirir.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği gıda katkı maddelerinin genel özellikleri ve sınıflandırılması, kullanım alanları ve kullanım amaçları, toksikolojik değerlendirmeleri ve sağlık üzerine etkileri, yasal düzenlemeler vb. ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş - Gıda Katkı Maddelerinin Tanımı
2) Gıda Katkı Maddelerinin Kullanım Amaçları, Toksikolojik Değerlendirmeler, Sınıflandırılması
3) Antioksidanlar
4) Asitliği Düzenleyiciler
5) Emülgatörler
6) Gamlar
7) Gıda koruyucuları
8) Seminer
9) Ara Sınav
10) Lezzet Maddeleri, Lezzet Arttırıcılar
11) Renklendiriciler
12) Tatlandırıcılar
13) Un İşleme Ajanları, Şelat Ajanları, Topaklanmayı Önleyiciler ve Diğerleri
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1- Altuğ, T. 2001. Gıda Katkı Maddeleri. Meta Basım, İzmir.
2- Demirci, M. 2014. Gıda Kimyası. 7. Baskı. Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No: 40. İstanbul.
3- Bilişli, A. 2009. Gıda Kimyası. Sidaş Medya Limited Şti., İzmir.
4- Tayar, M. ve Çıbık, R. 2013. Gıda Kimyası. Dora Basım Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.
5- Çakmakçı, S. ve Çelik, İ. 2004. Gıda Katkı Maddeleri. Atatürk Ünv. Zir. Fak. Ders Yay.
6- Aksoydan, E. 2012. Gıda Katkı Maddeleri ve İnsan Sağlığına Etkileri. Mikado Yay.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.