NTD4067 Food HygieneBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4067 Gıda Hijyeni Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı gıda üretiminin her aşamasında (satın almadan, tüketim ve depolamaya kadar) gıdanın hijyenik kalitesinin nasıl sağlanacağının öğrencilere aktarılmasıdır. Ayrıca gıdanın hijyenik kalitesini etkileyebilecek çevresel etkenler hakkındaki bilgi düzeyleri de artırılacaktır. Hijyenik risklerin önlenmesi için HACCP gibi gerekli sistemler hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Gıda hijyeni ile ilgili temel kavramları günlük hayatta uygular.
2- Gıda güvenliği ile ilgili risk değerlendirmesi yapar.
3- Gıda üretiminin her aşamasında yiyeceğin kalitesini etkileyebilecek tehlikeleri bilir ve bunları engelleyecek önlemleri alır.
4- Gıda hijyeni ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamaları karşılaştırır.
5- Sanitasyon eğitimi planlar, uygular ve değerlendirmesini yapar.
6- Besin hijyeninin sağlanmasında yeni teknolojileri öğrenir.

Dersin İçeriği

Gıdanın mikrobiyal, kimyasal ve biyolojik güvenliği, hijyenik yiyecek hazırlama, sunma ve depolama ilkeleri, çevresel hijyen ve gıda arasındaki bağlantılar, gıda hijyeni ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve uygulamalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, temel kavramlar
2) Gıdalardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve gıda kaynaklı hastalıklar I
3) Gıdalardaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler ve gıda kaynaklı hastalıklar II
4) Gıdaların satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve depolanması aşamalarında dikkat edilmesi gereken hijyenik şartlar I
5) Gıdaların satın alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve depolanması aşamalarında dikkat edilmesi gereken hijyenik şartlar II
6) Temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon I
7) Temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon II
8) Ara sınav
9) Personel hijyeni, Su hijyeni
10) Zararlı-Haşere kontrolü Gıda güvenliği yönetim sistemleri, HACCP
11) Gıda güvenliği yönetim sistemleri, HACCP I
12) Gıda güvenliği yönetim sistemleri, HACCP II
13) Besin hijyeninin sağlanmasında kullanılan yeni teknolojiler
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1- Göktan, D., Tunçel, G. 2010. Temel Gıda Hijyeni. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
2- Göktan, D., Tunçel, G. 2014. Gıda İşletmelerinde Hijyen. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri, İzmir.
3- Tayar, M., Kılıç, V. 2014. Gıda Endüstrisinde Hijyen ve Sanitasyon. Dora Basım-Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Bursa.
4- Tayfur, M. 2009. Gıda Hijyeni, Gıda Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Zehirlemeler. Kuban Matbaacılık Yayıncılık, Ankara.
5- Koçak, N. 2010. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni. Detay Yayıncılık, Ankara.
6- Erol, İ. 2007. Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Pozitif Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara.
7- Joint FAO/WHO Food Standards Programme CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. 2003. Codex Alimentarius: Food Hygiene Basic Texts (Third edition). FAO, Italy.
8- www.saglik.gov.tr vb.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ödevler 1 12 12
Küçük Sınavlar 1 8 8
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.