NTD4061 Food Processing TechnologiesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4061 Gıda İşleme Teknolojisi Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Farklı gıda gruplarına uygulanan çeşitli gıda işleme teknolojileri hakkında güncel bilgilerin öğretilmesi ve bu yöntemlerin gıdada oluşturduğu temel değişimlerin gıda kalitesi ve sağlık açısından değerlendirilmesidir. Gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi gibi bilgilerini gıda işleme teknolojisi ile bütünleştirme ile birlikte inovatif ve yeni ürün geliştirme becerisini geliştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Gıda işleme teknolojilerinin genel ilkeleri ile inovatif, yeni ve sıklıkla kullanılan teknikleri bilir.
2- Farklı gıda gruplarına uygulanan üretim teknolojilerini öğrenir
3- Uygulanan teknolojinin gıdanın yapısında ve kalitesinde oluşturduğu değişiklikleri kavrar.
4- Uygulanan teknolojiye bağlı oluşan değişikliklerin sağlık üzerine etkilerini değerlendirir.

Dersin İçeriği

Gıda işleme teknolojilerinde temel uygulamalar (Pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma, dondurma, soğutma, fermentasyon, dumanlama vb.), gıda işlemede yeni teknolojiler ve inovatif uygulamalar (Yüksek basınç, radyofrekans, mikrodalga, ışınlama, ohmik ısıtma, ultrasound vb. uygulamaları), gıdaların kimyasal koruyucularla muhafazası, tahıl işleme teknolojisi, meyve ve sebze işleme teknolojisi, süt işleme teknolojisi, et işleme teknolojisi, alkollü ve alkolsüz içecekler teknolojisi, bitkisel yağ teknolojisi vb. konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş - Gıda Muhafazasında ve İşleme Teknolojisinde Temel İlkeler
2) Gıda İşleme Teknolojilerinde Temel Uygulamalar (Pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma, dondurma, soğutma, fermentasyon, dumanlama vb.)
3) Gıda İşleme Teknolojilerinde Temel Uygulamalar (Pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma, dondurma, soğutma, fermentasyon, dumanlama vb.)
4) Gıda İşleme Teknolojilerinde Temel Uygulamalar (Pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma, dondurma, soğutma, fermentasyon, dumanlama vb.)
5) Gıda İşleme Teknolojilerinde Temel Uygulamalar (Pastörizasyon, sterilizasyon, kurutma, dondurma, soğutma, fermentasyon, dumanlama vb.)
6) Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Inovatif Uygulamalar (Yüksek basınç, mikrodalga, ışınlama, ohmik ısıtma, ultrasound vb. uygulamaları)
7) Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Inovatif Uygulamalar (Yüksek basınç, mikrodalga, ışınlama, ohmik ısıtma, ultrasound vb. uygulamaları)
8) Gıda İşlemede Yeni Teknolojiler ve Inovatif Uygulamalar (Yüksek basınç, mikrodalga, ışınlama, ohmik ısıtma, ultrasound vb. uygulamaları)
9) Ara Sınav
10) Tahıl İşleme Teknolojisi
11) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi
12) Süt İşleme Teknolojisi, Et İşleme Teknolojisi
13) Bitkisel Yağ İşleme Teknolojisi, Çay İşleme Teknolojisi, Çikolata İşleme Teknolojisi, Fonksiyonel Gıdalar, Yeni Ürün Geliştirme vb. Diğer Gıda Gruplarından Örnekler
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1- Akbulut, N., Karagözlü, C. 2014. Gıda Bilimi ve Teknolojisi. Sidaş Medya, İzmir.
2- Bilişli, A. 2015. Gıda Teknolojisi. Sidaş Medya, Çanakkale.
3- Bulduk, S. 2010. Gıda Teknolojisi. Detay Yayıncılık, Ankara.
4- Fellows, P.J. 2000. Food Processing Technology: Principles and Practice. 2nd Ed. CRC Press, Boca Raton, FL.
5- Williams, A. 1994. New Technologies in Food Preservation and Processing: Part II, Nutrition & Food Science.
6- Murano, P.S. 2003. Understanding Food Science and Technology. Wadsworth, Cengage Learning, Belmont USA.
7- Campbell-Platt, G. 2009. Food Science and Technology. Blackwell Publishing Ltd, Iowa, USA.
8- James, G. B. 2006. Food Processing Handbook. John Wiley & Sons, Canada, Ltd.
9- Smith, J.S., Hui Y.H. 2004. Food Processing and Applications, Blackwell Publishing Ltd, Iowa, USA.
10- Acar, J., Gökmen, V., ve Us, F. 2006. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. Cilt 2, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
11- Cemeroğlu, B. 2004. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (I. , II. Cilt). Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara.
12- Ünal, S. 1992. Hububat Teknolojisi, Ege Ü. Müh. Fak. Yay. İzmir.
13- Pomeranz, Y. 1988. Wheat Chemistry and Technology. Vol I, II .Minnesota. vb.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.