NTD3067 Dietary Supplements and Health EffectsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3067 BESİN DESTEKLERİ VE SAĞLIK İLİŞKİSİ Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Performans artırmak amacıyla kullanılan ilaçların ve metodlarıın etki ve yanetkilerini öğretmek / Diyetisyen adayının, sporcu beslenmesinde ve ergojenik yardımlardaki bilgilerini uygulama alanında kullanmasını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Besin desteklerinin etkilerini bilir ve besin desteği planlayabilir.
2. Sporcuların egzersiz öncesi-sırasında- sonrasında kişisel besin, sıvı ihtiyaçlarını değerlendirebilir.
3. Beslenmeye ilişkin ergojenik destekleri bilir.
4. Ergojenik desteklerin özelliklerini bilir.

Dersin İçeriği

Ergojenik yardımlar içeriği,Besinsel ergojenik yardımlar,Diğer ergojenik yardımlar

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ergojenik yardımın kullanımının tarihçesi.
2) Yaşayan organizmanın dinamikleri ve kontrolü
3) Beslenmeye bağlı ergojenikler: karbonhidratlar, gliserol,
4) Alkol, alkaliler aspartatlar, içecekler
5) Beslenmeye bağlı ergojenikler: vitaminler,mineraller, kreatin
6) Beslenmeye bağlı ergojenikler: polenler, bira mayası,ginseng
7) Ara Sınav
8) Aminoasit, protein,supplementleri,amino asitler I
9) Aminoasit, protein,supplementleri,amino asitler II
10) Arginin, L Glutamate,
11) Bikarbonat, sodium sitrat
12) Ergojenik yardımların uygun kullanılmadığında oluşabilecek sağlık sorunları - Makale tartışması
13) Takviye Stratejileri Ve Ergojenik Yardımlarda Son Gelişmeler
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: Parnell J, Russell M. Nutrition Support for Athletic Performance. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020. https://mdpi.com/books/pdfview/book/2272

Lanham-New, Susan A; Stear, Samantha J; Shirreffs, Susan M; Collins, Adam L. Sport & Exercise Nutrition , 2011 Publisher: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781444344905.ch9

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ödevler 1 12 12
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.