NTD3063 Nutritional Support in DiseasesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3063 Hastalıklarda Nütrisyonel Destek Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı, beslenme ile ilişkili kronik hastalıklara yönelik tıbbi beslenme tedavisinin klinik ortamda uygulanmasıyla pekiştirilmesidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Ağız yolu ile yeterli beslenemeyen hastaların enteral yada parenteral yolla beslenme prensiplerini öğrenir.
2) Enteral veya parenteral beslenen hastaların enerji, protein ve besin öğelerini hesaplamayı öğrenir.
3) Çeşitli hastalıklarda enteral parenteral beslenme rehberlerinin nasıl uygulanacağını öğrenir.

Dersin İçeriği

Enteral ve Parenteral beslenme, DM, ağır malnutrisyon, kolesistit, pankreatit, inflamatuar bağırsak hastalığı, böbrek hastalıkları, yanık, kanser hastalarında enteral ve parenteral beslenme ilkeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon
2) Enteral beslenme
3) Parenteral beslenme
4) Nutrisyon Destek Endikasyonları
5) Ağır Malnutrisyonda Nutrisyonel Destek
6) Refeeding sendromu
7) Kolesistit, Pankreatit Hastalarında Nutrisyonel Destek
8) Karaciğer Hastalarında Nutrisyonel Destek
9) Ara Sınav
10) İnflamatuar Bağırsak Hastalığı, Divertikül Hastalarında Nutrisyonel Destek
11) Böbrek Hastalarında Nutrisyonel Destek
12) Yanık Hastalarında Nutrisyonel Destek
13) Geriatride Hidrasyon ve Nütrisyonel Destek
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersi veren öğretim üyesi tarafından hazırlanacaktır / It will be given weekly by lecturer.
Diğer Kaynaklar: 1. Skipper A. Dietitian's Handbook of Enteral and Parenteral Nutrition. Second Edition, Aspen Publication, Chicago.
2. Gottschlich M.M., Fuhrman P. Hammond K. The Science and Practice of Nutrition Support. American Society for Parenteral and Enteral Nutrition, USA,

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 8 112
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 144

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.