NTD4076 Functional FoodsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4076 Fonksiyonel Besinler Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Bu ders, fonksiyonel besinlere ilişkin temel bilgi ve kavramların öğrenilmesini, sağlık üzerine etkilerinin tartışılmasını amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler,
1. Fonksiyonel besinleri tanımlar,
2. Fonksiyonel besinlerin biyoaktif bileşenlerinin sağlık üzerine etkilerini bilir,
3. Ulusal ve uluslararası pazarda bulunan fonksiyonel besinleri tanır ve kullanım alanlarını öğrenir.

Dersin İçeriği

Bu dersin içeriği fonksiyonel besinlerin tanımı, fonksiyonel besinlerin biyoaktif bileşenlerinin sağlık üzerine etkileri, fonksiyonel besinler ile ilgili yasal düzenlemeler ve fonksiyonel besinlerin pazardaki yeri vb. ile ilgili konulardan oluşmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Fonksiyonel Besin Kavramı, Tanımı, Sınıflandırılması
3) Biyoaktif Karbonhidratlar, Prebiyotikler
4) Biyoaktif Lipidler
5) Biyoaktif Peptitler
6) Biyoaktif Polifenoller, Karotenoidler, Sebze ve Meyvelerin Fonksiyonel Özellikleri
7) Genel Tekrar
8) Ara Sınav
9) Süt ve Süt Ürünlerinin Fonksiyonel Özellikleri
10) Soya ve Soyalı Ürünler, Karabuğday, Keten Tohumu vb. Fonksiyonel Özellikleri
11) Kakao ve Çikolata, Kuruyemişler vb. Fonksiyonel Özellikleri
12) Proje Sunumu
13) Proje Sunumu
14) Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1- Baysoy, G. 2013. Fonksiyonel Besinler. Akademi Yayınevi, İstanbul.
2- Wildman, REC. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press.
3- Gibson GR and Williams CM. 2000. Functional Foods Concept to Product. CRC Press.
Diğer Kaynaklar: 1- Baysoy, G. 2013. Fonksiyonel Besinler. Akademi Yayınevi, İstanbul.
2- Wildman, REC. 2001. Handbook of Nutraceuticals and Functional Foods. CRC Press.
3- Gibson GR and Williams CM. 2000. Functional Foods Concept to Product. CRC Press.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.