NTD4074 Nutrition and GeneticsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD4074 Beslenme ve Genetik Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi CAN ERGÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok.
Dersin Amacı: Dersin kapsamında, bireyin kalıtsal yapısının beslenme alışkanlıklarının belirlenmesindeki etkisinin açıklanması, genetik olarak yatkınlık taşıdığı hastalıklardan olabildiğince uzak kalması ve yüksek yaşam kalitesinin sağlanması için beslenmenin önemini ve etkisini değerlendirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Genetik faktörlerin beslenme ile ilişkisini yorumlayabilecektir.
2. Hastalıklarla ilişkili genlerin ekspresyonunu artırmada besin ögeleri tüketim önerileri geliştirebilecektir.
3. Beslenmede genetik çeşitlilik-etnik farklılıkları karşılaştırabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu ders; Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları,Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki,Besin ögeleri ve gen ekspresyonu,Nutrigenomik,Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre I,Vitamin metabolizması, genetik ve çevre II,Genler, diyet ve plazma lipidleri,Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri,Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı,Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi,Kanser nutrigenomikleri,Makale tartışması,Makale tartışması; konularını içermektedir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genetik varyasyon: Beslenme uygulamaları
2) Genler ve besin ögeleri veya besin bileşenleri arasındaki ilişki
3) Besin ögeleri ve gen ekspresyonu
4) Gıda bileşenlerinin etkinliği ve güvenliğinin değerlendirilmesinde nutrigenomikler
5) Genetik varyasyon ve beslenme gereksinimleri
6) Vitamin metabolizması, genetik ve çevre
7) Genler, diyet ve plazma lipidleri
8) ARA SINAV
9) Nutigenomik
10) Gen: Çevresel etkileşimler ve koronar kalp hastalığı
11) Tip 1 Diyabette gen-besin ögesi etkileşimi
12) Kanser nutrigenomikleri
13) Obesite genetiği
14) Epigenetik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1- Ordovas JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and Dietetics,Vol.93,Karger, 2004.
2- Bouchard C., Ordovas JM. Progress in Molecular Biology and Translational Science Recent Advances in Nutrigenetics and Nutrigenomics, Elsevier, USA, 2012 3- Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000
Diğer Kaynaklar: 1- Ordovas JM. Nutrigenetics And Nutrigenomics, World Review of Nutrition and Dietetics,Vol.93,Karger, 2004.
2- Bouchard C., Ordovas JM. Progress in Molecular Biology and Translational Science Recent Advances in Nutrigenetics and Nutrigenomics, Elsevier, USA, 2012 3- Mahan L.K., Escott-Stump S., Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 10th Edition, W. B. Saunders Company, USA, 2000

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.