GEP0320 Introduction to the 2030 Agenda: A New Agenda for a Sustainable WorldBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0320 2030 Gündemi'ne Giriş: Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Yeni Bir Gündem Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersin Amacı: Bu ders, özellikle halkın bilgi ihtiyaçlarını karşılamak ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Milenyum Sonrası Kalkınma Hedefleri ile sürdürülebilir kalkınma izleri arasındaki yakınlaşmanın arkasındaki ana nedenleri tanımlama;
Binyıl Kalkınma Hedefleri ile 2030 Gündemi arasındaki hırs, yapı, kapsam ve yaklaşım açısından farkı açıklama,
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi alanında karşılaşılan zorlukları ve farklı hedefler arasındaki kilit bağlantıları belirleme,
SDG'ler için finansman ve uygulama araçları ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın değişen niteliği açısından olası seçenekleri analiz etme,
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması için gözden geçirme ve izlemenin önemini ve ayrıca kaliteli veri toplama ve veri okuryazarlığının kritik rol ve zorluklarını belirleme,
Ulusal değerlendirme sistemlerinin, kapasitenin ve kapasite geliştirmenin zorluklarını takip ve inceleme süreçleri çerçevesinde anlama
Seçilen SDG'lerin uygulanmasını destekleme konusunda belirli projeler hakkında yenilikçi fikirler üretin ve en çok oy alan fikirlerden birinin nasıl uygulanacağı hakkında bir çevrimiçi ekipte proje tasarlama,

Dersin İçeriği

2015’e dört önemli BM anlaşmasının kabulü damga vurdu: Afet Riskini Azaltmada Sendai Çerçevesi, Addis Ababa Eylem Planı, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve Paris Anlaşması. 2030 Gündemi, diğer üçü için bir şemsiye görevi görüyor. 2030 Gündemi, hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki ulusal strateji ve politikalar için genel bir vizyon ve küresel bir çerçeve sunuyor aynı zamanda 2030 yılına kadar mevcut ve ilerleyen dönüşüme öncülük etmesi bekleniyor. 2030 Gündemi, müzakereler sırasında halihazırda ulusal makamlar ve sivil toplum paydaşları arasında yüksek düzeyde bir ilgiye yol açtı.

Bu aciliyet duygusu üzerine inşa etmek ve yeni 17 küresel hedefin uygulanmasını sağlamak için tüm kilit paydaşların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak özellikle önemli olacaktır. Ele alınması gereken kritik bilgi boşluklarından bazıları, sıradan vatandaşların ve karar mekanizmalarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için gereken değişiklikleri anlamasını içerir.

Birçok soru soruluyor: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri Binyıl Kalkınma Hedeflerinden önemli ölçüde farklı mı? Politikalarımız için “kimseyi geride bırakmamak” üzerine yeni bir odaklanmanın anlamı nedir? Ne tür eşitsizlikler var ve bunları ele almak neden önemli?
Politika entegrasyonu nedir? Sürdürülebilir tüketim ve üretim, ekonomik büyüme ve yoksulluğun yok edilmesine nasıl ayak uyduruyor? Yollar ve halk sağlığı arasındaki bağlantı nedir? Okyanuslara veya denizlere erişimi olmayan bir ülkenin Hedef 14 için endişelenmesi gerekir mi? Şiddet, bir ülkenin kalkınma umutlarını etkiler mi?
Bu 17 küresel hedef tam olarak ulusal politika eylemine nasıl çevrilir?

Bu ders, bu tür öğrenme ihtiyaçlarına hitap etmek ve bu soruların bazılarına cevap vermek için tasarlanmıştır.Ders içeriği öncelikle, “Dünyamızı Dönüştürmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi” ve “Addis Ababa Eylem Planı” gibi kilit BM Üye Devletleri’nin dökümanlarından yararlanmaktadır. Ayrıca, BM sekreteryasının ve diğer BM kardeş kurumlarının somut uzmanlığından da faydalanmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Syllabus İşlemin kökenleri ve kilit kilometre taşları
2) Sürecin niteliği ve paydaşların katkısı
3) Binyıl Kalkınma Hedefleri’nden alınan dersler 2030 Gündemi'nin Binyıl Kalkınma Hedefleri'nden farkı nedir?
4) 2030 Gündemin İlkeleri
5) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
5) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
6) Politika entegrasyonu
7) "Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklık: kökenleri, kavramları ve anlamı Sürdürülebilir kalkınma için gereken kaynakları sağlayacak anlaşmalı politika seçenekleri"
8) Çok paydaşlı yaklaşım
9) 2030 Gündemi için süreçleri gözden geçirin
10) SKH'lerde veri ve izleme ilerlemesi
11) 2030 Gündemi'nde genel değerlendirme Ulusal Değerlendirme Politikaları ve Sistemleri
12) "SKH'lerin başarılarını hızlandıracak Ulusal Değerlendirme Kapasitesi Eleştirel değerlendirme yöntemleri ve yaklaşımları"
13) Ortak proje tasarımı
14) Ortak proje tasarımı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "The Post-2015 process and the origins of the 2030 Agenda
From the MDGs to the 2030 Agenda: a call for transformative action
The Sustainable Development Goals: policy integration and synergies
Leveraging resources, working with partners: The implementation of the 2030 Agenda
Follow-up, review and data for the 2030 Agenda"
Diğer Kaynaklar: "The Post-2015 process and the origins of the 2030 Agenda
From the MDGs to the 2030 Agenda: a call for transformative action
The Sustainable Development Goals: policy integration and synergies
Leveraging resources, working with partners: The implementation of the 2030 Agenda
Follow-up, review and data for the 2030 Agenda"

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 12 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 4 48
Küçük Sınavlar 2 15 30
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 122

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.