FIN5228 Financial ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FIN5228 Finansal Yönetim Güz
Bahar
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: Graduate
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: HANDE SAĞLAM
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. MURAT AKBALIK
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE DİLARA ALTIOK YILMAZ
Öğ.Gör. AYSE ERTUĞRUL BAYKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı finansal yönetimin kavramlarını öğretmektir. Ders temel olarak (1) sermaye bütçelesi, (2)firmanın kar payı ve sermaye yapısı politikaları, (3) risk yönetiminin temel kavramları, (4) finansal riski azaltmak için türev ürünlerinin nasıl kullanılacağı, (5) firma birleşmeleri, tipleri ve birleşme analizi, (6)hybirdlerin yatırımcı ve piyasaya sunanlar açısında avantaj ve dezavantajları, kullanımlarının uygun olduğu dönemlerin belirlenmesi gibi konulara odaklanmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
I. Firmanın yatırım imkanlarının incelenmesi için sermaye bütçelemesi tekniklerinin anlaşılması
II. Firmanın sermaye maliyetinin hesaplanması
III. Kar payı politikasının hisse senedi fiyatına etkilerinin öğrenilmesi
IV. Borç sermaye oranın firma değeri üzerine etkilerinin bilinmesi
V. İşletim riski ile finansal risk arasındaki farkın anlaşılması
VI. Riske karşı korunmakta türev piyasası ürünlerin nasıl kullanılacağının öğrenilmesi
VII. Finansal kiralamanın nedenlerinin anlaşılması
VIII. Finansal analiz tekniklerin gerçek hayatta uygulanması
IX. Finansal yönetim hakkında temel bilgilere sahip olmak

Dersin İçeriği

1. Hafta: Finansal yönetimin temel kavramları
2. Hafta: Finansal çevre: Piyasalar, kurumlar ve faiz oranı
3. Hafta: Hisse senedi değerlemesi
4. Hafta: Sermaye maliyeti
5. Hafta: Sermaye bütçelemesinde diğer konular
6. Hafta: Vize sınavı I
7. Hafta: Sermaye yapısı ve kaldıraç
8. Hafta: Hissedarlara dağıtılanlar: Kar payı ve hisse senetlerinin yeniden alınması
9. Hafta: Hissedarlara dağıtılanlar: Kar payı ve hisse senetlerinin yeniden alınması
10. Hafta: Türev ürünleri ve risk yönetimi
11. Hafta: Birleşmeler ve ele geçirmeler
12. Hafta: Vize sınavı II
13. Hafta: İmtiyazlı hisse senetleri, finansal kiralama, varantlar ve hisse senedine dönüştürülebilen hisse senetleri
14. Hafta: İmtiyazlı hisse senetleri, finansal kiralama, varantlar ve hisse senedine dönüştürülebilen hisse senetleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Finansal yönetimin temel kavramları Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
2) Finansal çevre: Piyasalar, kurumlar ve faiz oranı Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
3) Hisse senedi değerlemesi Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
4) Sermaye maliyeti Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
5) Sermaye bütçelemesinde diğer konular Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
6) Vize sınavı I Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
7) Sermaye yapısı ve kaldıraç Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
8) Hissedarlara dağıtılanlar: Kar payı ve hisse senetlerinin yeniden alınması Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
9) Hissedarlara dağıtılanlar: Kar payı ve hisse senetlerinin yeniden alınması Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
10) Türev ürünleri ve risk yönetimi Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
11) Birleşmeler ve ele geçirmeler Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
12) Vize sınavı II Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
13) İmtiyazlı hisse senetleri, finansal kiralama, varantlar ve hisse senedine dönüştürülebilen hisse senetleri Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008
14) İmtiyazlı hisse senetleri, finansal kiralama, varantlar ve hisse senedine dönüştürülebilen hisse senetleri Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ross, Stephen A., Randolph W. Westerfield, and Bradford D. Jordan, Corporate Finance Fundamentals, Mc Graw Hill, 8th Edition, 2008.
Diğer Kaynaklar: .

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 152
Ara Sınavlar 2 4
Final 1 2
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı