FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ) - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Dr. Öğr. Üyesi BORA ERDAMAR
Program Koordinatörü

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
E-posta: bora.erdamar@eas.bau.edu.tr
Telefon: +90