REK5207 Pazarlamanın Temel İlkeleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
REK5207 Pazarlamanın Temel İlkeleri Güz 3 0 3 14
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. SERDAR PİRTİNİ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin pazarlama iletişiminin temel kavramlarını derinlemesine kavramasını sağlamak, öğrencilerin kurum ve kuruluşlarda bütünleşik pazarlamanın rolünü kavramalarını sağlamak ve bir pazarlama iletişimi kampanyasını işletmelere uyarlayabilmesini sağlamaktır.


Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlama iletişimi çalışmalarını teorik ve pratik olarak anlamak.
2. Pazarlama iletişimi karması bileşenlerini (reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları, doğrudan pazarlama, kişisel satış) anlayamak.
3. Pazarlama iletişimi karması bileşenlerinin bir arada kullanımının doğurduğu sinerjiyi anlamak.
4. Entegre pazarlama iletşimi planı oluşturabilmek, hedef pazarlara uyarlayabilmek, pazarlama iletşimi karması kullanabilmek ve pazar araştırmalarını anlayabilmek.
5. Bir işletme için pazarlama iletişimi projesi hazırlayabilmek.
6. Çevresel tarama ve vaka incelemesi ile pazarlama iletişimi problemlerini çözebilmek.

Dersin İçeriği

Pazarlama iletişiminin temel kavramları. Kurum ve kuruluşlarda bütünleşik pazarlamanın rolü. Bütünleşik Pazarlama İletişimi araçlarının tanımlarını ve uygulamaları.Bir pazarlama iletişimi kampanyasını işletmelere uyarlaması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş.
2) Pazarlama iletişimine genel bakış ve iletişim süreci.
3) İletişim süreci.
4) Satın alma davranışı.
5) Pazarlama iletişimi planlama süreci.
6) Medya planlama ve strateji.
7) Medyanın değerlendirilmesi.
8) Pazarlama iletişimi araçları.
9) Reklam, marka yönetimi, markalama.
10) İletişim stratejileri.
11) Halkla ilişkiler, tanınma, kurumsal imaj.
12) Kurumsal reklam, event ve sponsorluk.
13) Doğrudan pazarlama ve kişisel satış.
14) Promosyon programlarının amaçları ve bütçelendirilmesi.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly.
Diğer Kaynaklar: Ders notları haftalık olarak verilecektir.

Course notes will be given weekly.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Sunum 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sunum / Seminer 5 35
Ara Sınavlar 7 35
Final 7 60
Toplam İş Yükü 172

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.