ACL4002 Ethnic LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL4002 Azınlık Edebiyatı Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Amerikan azınlık edebiyatını sosyopolitik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır. Zenci, İtalyan, Yahudi, Irlandalı ve diğer 19. ve 20. yüzyıl göçmen edebiyatını inceleyecektir. İncelenecek olan temalar, etnik ayırım, asimilasyon, entegrasyon ve ‘eritme kabı’ tema ve kuramlarıdır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler,

* Geleneksel metinlerin dışındaki tema ve edebi biçimleri öğrenecek
* Amerikalı kimliğinin farklı açılarını görecek
* Kendi bakış açılarını kullanarak farklı konular hakkında eleştirel kompozisyonlar yazacaklar.

Dersin İçeriği

Bu ders Amerikan azınlık edebiyatını sosyopolitik bir çerçevede incelemeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş Okuma
2) House Made of Dawn Tartışma/ Analiz Okuma
3) House Made of Dawn devam Okuma
4) Passages from theoreticians Okuma
5) The Color Purple tartışma /analiz Okuma
6) The Color Purple devam Okuma
7) Roots
8) Bless Me Ultima Tartışma/Analiz Okuma
9) Bless Me Ultima devam Okuma
10) Jasmine Okuma
11) Jasmine devam Okuma
12) Joy-Luck Club tartışma/ analiz Okuma
13) Joy-Luck Club devam
14) Farklı otobiyografilerden Bölümler Okuma
15) Final sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: N. Scott Momaday, House Made of Dawn ( New York: Harper Perennial, 1999).
Alice Walker, The Color Purple (Orlando, FL: Mariner Books, 2006).
Rudolfo Anaya, Bless Me Ultima (New York: Grand Central Publishing, 1994).
Amy Tan, The Joy Luck Club (London: Penguin, 2006).
Bharati Mukherjee, Jasmine (New York: N. Scott Momaday, House Made of Dawn ( New York: Harper Perennial, 1999).
Alice Walker, The Color Purple (Orlando, FL: Mariner Books, 2006).
Rudolfo Anaya, Bless Me Ultima (New York: Grand Central Publishing, 1994).
The tv series Roots

Diğer Kaynaklar: Passages from:
Henry Louis Gates Jr., The Signifying Monkey: A Theory of African-American Literary Criticism.
Werner Sollors, Beyond Ethnicity
Gloria Anzaldua, Borderlands/La Frontera
W. E. B. Du Bois, The Souls of Black Folk
Edward Said, Out of Place
Richard Rodriguez, Hunger of Memory
Marie Lauret et al., Beginning Ethnic American Literature

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 16 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 4 48
Sunum / Seminer 1 4 4
Ödevler 5 8 40
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 152

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4