ACL3004 American Novel IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3004 Amerikan Romanı II Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. GÖNÜL BAKAY
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu derste 20. Yüzyıl Amerikan düzyazısından örnek roman ve öyküler incelenecektir. Seçilen yapıtlar özellikle Doğalcılık, İzlenimcilik, Modernizm ve diğer edebi akımları örnekleyen yapıtlar ve ‘savaş sonrası’ kuşaklardan yazarlar arasından seçilecektir. İşlenecek yazarlar arasında şu isimler sayılabilir S. Anderson, J. London, E. Hemingway, F.S. Fitzgerald, T. Capote, W. Faulkner, J. Steinbeck, K. A. Porter, J. Kerouac, T. Capote; C. Mc Cullers, F. O’Connor, J. D. Salinger, J. Updike, T. Morrison and P. Auster.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 1980li yıllara kadarki 20. Yüzyıl Amerikan düzyazı türünde geniş bir okuma gerçekleştirecekler.
2. Moderniz ve Yitik Kuşak hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
3. 20. Yüzyıl tarihi boyunca belli dönemleri temsil eden yapıtların önemi hakkında fikir sahibi olacaklardır.
4. 20. yüzyılın başta gelen edebi akımları hakkında (özellikle Doğalcılık, Modernizm, Gerçekçilik, Simgecilik vb.) fikir sahibi olacaklardır.
5. İkinci Dünya Savaşı sonrası kuşaklar içinde Yıkık (Beat) Kuşak yazarları, gerçekçiler ve Post-modern yazarların yapıtlarını çokkültürlülük açısından da inceleyeceklerdir.
6. 20. yüzyıl yazarlarının hayalgücünü şekillendiren temel fikirler ve kavramları inceleyeceklerdir.
7. 20. yüzyıl Amerikan romanının başta gelen konularını ve meselelerini inceleyip yazılı ve sözlü tartışmayı öğrenceklerdi

Dersin İçeriği

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby,Sherwood Anderson, “Death in the Woods”,John Steinbeck, The Grapes of Wrath
William Faulkner ve 1940s; (1942, short stories) or one of the Three Famous Short Novels, Ernest Hemingway and the 1950s,The Old Man and the Sea
Truman Capote, “Children on Their Birthdays”, Jerome David Salinger , The Catcher in the Rye, Jack Kerouac & 1960s, On the Road, Toni Morrison & the 1970s, The Bluest Eye, Paul Auster & 1980s, The City of Glass/Cam Kent (First book of The New York Trilogy)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Modernizm and the 1920li yıllar ve Yitik Kuşak F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby
2) Naturalizm & Modernism Sherwood Anderson, “Death in the Woods”
3) Doğalcılık, 1930lar, Büyük Buhran John Steinbeck, The Grapes of Wrath
4) 1930'lar, Naturalizm & Büyük Buhran Gazap Üzümleri romanının H. Ford tarafından yönetilen kült filmi ile karşılaştırılması
5) William Faulkner ve 1940lar A Rose for Emily and Other Stories (1942, short stories) Three Famous Short Novels: Spotted Horses, Old Man, and The Bear (1942, novellas)
6) Ernest Hemingway ve 1950ler The Old Man and the Sea
7) Ernest Hemingway The Old Man and the Sea
8) Genel Tekrar
9) Truman Capote “Children on Their Birthdays”
10) Jerome David Salinger The Catcher in the Rye
11) Jack Kerouac & 1960lar On the Road
12) Jack Kerouac & 1960lar On the Road
13) Toni Morrison & the 1970ler The Bluest Eye
14) Paul Auster & 1980ler The City of Glass (The New York Trilogy-Üçlemenin ilk kitabı)
15) Yarıyılsonu sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okuma listesindeki yapıtlar, the reading list & Heath Anthology of American Literature, Volume II
Diğer Kaynaklar: The Reading Material, Heath Anthology of American Literature, Volume II

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 9 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 4 16
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 123

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4