ACL3003 American Novel IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3003 Amerikan Romanı I Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Edebi tür olarak romana girişe kısa bir zaman ayrıldıktan sonra bu ders ağırlıklı olarak Amerikan romanı ve düzyazısının 1800-1900 yılları arasındaki gelişimini, bu gelişim sırasındaki edebi akımları örnekleri ile incelemeye ayrılmıştır. Okuma listesi içinde W. Irving, N. Hawthorne, H. Melville, M. Twain, T. Dreiser, J. London, O Henry ve K. Chopin bulunmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Öğrenciler 19 yüzyıl Amerikan edebiyatından, özellikle de Amerikan Rönesansı düzyasızından geniş bir okuma yapacaklardır.
2. Amerikan düzyazısının başlangıcı ve romanının gelişimine ilişkin fikir sahibi olacaklardır.
3. Anlatı, öykü anlatma türünün tarihi değer ve önemi hakkında da bir içgörü geliştireceklerdir.
4. 19. yüzyıl ABD’sinin önde gelen edebi akımları hakkında, özellikle Romantisizm, Aşkıncılık, Gerçekçilik ve Doğalcılık akımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
5. Daha sonraki yapıtlar üzerinde Püriten etkileri de ayırt etmeyi öğreneceklerdir.
6. İlk Amerikalılar (Amerikan Adem’i) hakkında ve Amerikan ulusunun kuruluşuna ilişkin Rönesans kavramlarını öğreneceklerdir.
7. Amerikan romanına ilişkin temel konu, temaları inceleyip analiz etmeyi ve görüşlerini İngilizce sözlü olarak sınıf içindeki tartışmalarda ve yazılı olarak ödev, sunum ve sınavlarda ifade edebilmeyi öğreneceklerdir.

Dersin İçeriği

Heath Anthology, ss. between: 3-1178, 1180-1215; “The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Amerikan edebiyat tarihinin başlangıcı, Püritenizm, Öncüler dönemi, ilk yerleşenler, hülyaları ve korkuları. 1700lü yıllara kadarki sömürge dönemi. Heath Anthology, ss. between: 3-1178
2) Amerikan düzyazısının başlangıç gelişmeleri: Romantisizm ve Aşkıncılık Heath Anthology ss.: 1180-1215
3) Washington Irving “The Legend of Sleepy Hollow”
4) Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
5) Nathaniel Hawthorne The Scarlet Letter
6) Edgar Allan Poe “The Fall of the House of Usher”
7) Genel Tekrar
8) Gerçekçilik & Yerel Edebiyat: Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
9) Gerçekçilik & Yerel Edebiyat: Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
10) Mark Twain The Adventures of Huckleberry Finn
11) Doğalcılık (Naturalizm), Jack London “To Build a Fire”
12) Naturalizm, O Henry (William Sydney Porter) “Psyche & Pskyscraper”
13) Naturalizm, Theodore Dreiser Sister Carrie
14) Naturalizm (Doğalcılık), Theodore Dreiser Sister Carrie
15) Yarıyılsonu Sınavı
16) Yarıyılsonu Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okuma Listesi: “The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, “Bartleby, the Scrivener”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening.

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.
Diğer Kaynaklar: the reading list (“The Legend of Sleepy Hollow”, The Scarlet Letter, “The Fall of the House of Usher”, “Bartleby, the Scrivener”, The Adventures of Huckleberry Finn, “To Build a Fire”, “Psyche & Pskyscraper”, Sister Carrie, The Awakening

The Heath Anthology of American Literature, Vol. I. Lexington, Massachusetts: D.C. Heath & Co., 1990.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 33 % 10
Küçük Sınavlar 4 % 10
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sunum / Seminer 1 5 5
Küçük Sınavlar 4 10 40
Ara Sınavlar 1 30 30
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.