ACL3001 American Drama IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL3001 Amerikan Tiyatrosu I Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ÖVGÜ TÜZÜN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: 20. yüzyıl Amerikan tiyatro eserleri incelenecek ve tiyatro yazarının bir sosyal eleştirmen olarak toplumdaki rolü tartışılacaktır. Bu derste 1920’den 1960’a kadar olan dönem tarihi ve politik gelişmelerin ışığında incelenecektir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenciler,
.seçilmiş oyunlar üzerinden önemli oyun yazarları ve işledikleri işledikleri konuları tartışmayı,
.oyunları farklıbakış açılarından-sosyal,politik,felsefi gibi-incelemeyi,
.işlenen konular hakkında kendi bakış açılarını oluşturup yorum yazmayı öğreneceklerdir

Dersin İçeriği

20. yy. Amerikan Tiyatrosu (1920-1960)

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Background information to American Drama
2) Introduction to Modern American Drama & Eugene O’Neill
3) Analysis / discussion of Long Day’s Journey into Night
4) Background information on Southern Decadence and introduction to L. Hellman
5) Analysis / discussion of the Children’s Hour
6) Introduction to T. Williams,
7) Analysis / discussion of the Cat on a Hot Tin Roof
8) Introduction to Arthur Miller and his concept of “tragedy”
9) Analysis / discussion of All My Sons
10) General Discussion.
11) Introduction to E. Albee / absurd drama
12) Analysis / discussion of The Zoo Story
13) Introduction to Jerome Lawrence & Robert. E. Lee analysis of The Night Thoreau Spent in Jail
14) General wrap-up
15) Final Examination
16) Final Examination

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Eugene O’Neill: Long Day’s Journey into Night
Lillian Hellman: Children’s Hour
Tennessee Williams: Cat on a Hot Tin Roof
Arthur Miller: All My Sons
Edward Albee: The Zoo Story
Le Roi Jones: The Dutchman
Jerome Lawrence & Robert. E. Lee: The Night Thoreau Spent in Jail
Diğer Kaynaklar: Famous American Plays 1950’s
Black Theater

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 30
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 4 60
Küçük Sınavlar 5 2 10
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4