ACL1005 Developing Speaking Skills IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1005 Konuşma Becerilerini Geliştirme I Bahar
Güz
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler ingilizceyi düzgün ve akıcı bir biçimde kullanmayı ve kendilerini bu dilde kolaylıkla ifade edebilmeyi öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Farklı iletişim stillerini kavrar.
2-Karşısındakinin beden dilini daha kolay algılar.
3-Yazılı olarak kendisini düzgün teknik kullanarak ifade eder.
4-Grup iletişimi kuvvetlenir.
5-İletişimin kültürel yönlerini kıyas duruma gelir.

Dersin İçeriği

Kısa öyküler, şiirler, oyunlar ve filmler üzerinden giden tartışmalar ve sunumlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel tanıtım, Hayatta kalma oyunu- insani özelliklere hangi değerleri yakıştırıyoruz?
2) Aşk, evlilik ve eş seçimi. Margaret Atwood - “Happy Endings” Okuma.
3) Eşlerin tanıtımı. Başka bir öğrenciyle röportaj yapıp o kişiyi sınıfa anlatmak. Sunum becerilerini geliştirmek. Röportaj.
4) Kazuo Ishiguo “Never Let Me Go” – Onur ve fedakarlık kavramaları. Film analizi. Araştırma.
5) Aşk ve evlilik hakkında yazılmış şiirler. Browning, Shakespeare, Sexton ve Frost. Okuma.
6) Pablo Neruda’nın şiirleri “Il Postino” Bir şairin aşk ve hayata dair görüşleri. Okuma.
7) Şair ve söz yazarları hakkında sunumlar. Shakespeare soneleriyle ilgili powerpoint sunumları ve farklı sunum teknikleri. Powerpoint.
8) Review.
9) Arthur Miller’ın “The Crucible” Değerler ve bunların nasıl değiştikleri. Okuma.
10) Öğrenci sunumları. Sunum hazırlık.
11) Tartışmalı konular. Reklamlar ve kapitalizm. Araştırma.
12) Öğrenci Sunumları. Araştırma.
13) Dickens’ın “ A Christmas Carol” Konu ve karakter analizleri. Okuma.
14) Takım münazaraları. Araştırma.
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Her dönem için ayrı seçilecek kısa eserler, şiirler...
Diğer Kaynaklar: Various texts and handouts.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 48 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 3 48
Sunum / Seminer 2 12 24
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4