ACL1005 Developing Speaking Skills IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1005 Konuşma Becerilerini Geliştirme I Güz
Bahar
3 0 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrenciler ingilizceyi düzgün ve akıcı bir biçimde kullanmayı ve kendilerini bu dilde kolaylıkla ifade edebilmeyi öğrenirler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Farklı iletişim stillerini kavrar.
2-Karşısındakinin beden dilini daha kolay algılar.
3-Yazılı olarak kendisini düzgün teknik kullanarak ifade eder.
4-Grup iletişimi kuvvetlenir.
5-İletişimin kültürel yönlerini kıyas duruma gelir.

Dersin İçeriği

Kısa öyküler, şiirler, oyunlar ve filmler üzerinden giden tartışmalar ve sunumlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel tanıtım, Hayatta kalma oyunu- insani özelliklere hangi değerleri yakıştırıyoruz?
2) Aşk, evlilik ve eş seçimi. Margaret Atwood - “Happy Endings” Okuma.
3) Eşlerin tanıtımı. Başka bir öğrenciyle röportaj yapıp o kişiyi sınıfa anlatmak. Sunum becerilerini geliştirmek. Röportaj.
4) Kazuo Ishiguo “Never Let Me Go” – Onur ve fedakarlık kavramaları. Film analizi. Araştırma.
5) Aşk ve evlilik hakkında yazılmış şiirler. Browning, Shakespeare, Sexton ve Frost. Okuma.
6) Pablo Neruda’nın şiirleri “Il Postino” Bir şairin aşk ve hayata dair görüşleri. Okuma.
7) Şair ve söz yazarları hakkında sunumlar. Shakespeare soneleriyle ilgili powerpoint sunumları ve farklı sunum teknikleri. Powerpoint.
8) Review.
9) Arthur Miller’ın “The Crucible” Değerler ve bunların nasıl değiştikleri. Okuma.
10) Öğrenci sunumları. Sunum hazırlık.
11) Tartışmalı konular. Reklamlar ve kapitalizm. Araştırma.
12) Öğrenci Sunumları. Araştırma.
13) Dickens’ın “ A Christmas Carol” Konu ve karakter analizleri. Okuma.
14) Takım münazaraları. Araştırma.
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Her dönem için ayrı seçilecek kısa eserler, şiirler...
Diğer Kaynaklar: Various texts and handouts.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 48 % 10
Küçük Sınavlar 3 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 2 % 20
Ara Sınavlar 2 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 3 48
Sunum / Seminer 2 12 24
Ödevler 3 4 12
Küçük Sınavlar 3 3 9
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 165

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.