ACL1003 Essay Writing and Textual Analysis IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1003 Düzyazı Çalışmaları ve Metin İnceleme I Bahar
Güz
2 2 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere farklı edebi türleri derinlemesine incelemek ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirmektir. Ders farklı türlerden yazılı ve görsel materyallerden oluşacak ve öğrenciler bu eserlerin derin analizini yapıp eleştirel kompozisyonlar yazmayı öğrenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Yazım kurallarını kullanabilecek;
2- Farklı türden kompozisyonlar yazacak;
3- Farklı okuyucu kitlesini farklı nedenlerden ötürü yazabilecek;
4- Kendi yazdıkları kompoziysonları eleştirebilecek;

Dersin İçeriği

Edebi terimler, kompozisyon yazma teknikleri, kısa hikayeler, oyunlar ve şiirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı. Beklentiler ve geçmiş deneyimler hakkında kısa bir kompozisyon.
2) Telling Stories” Maeve Binchey ve Henry James’in “Portrait of a Lady” Aşkın bu iki eserde nasıl işlendiği ve bizim için ne anlama geldiği hakkında bir kompozisyon. Okuma.
3) “Goodbye Marcus, Goodbye Rose” Jean Rhys. Deneyimlerimiz bizi geleceğe hazırlar. Büyük bir olaydan sonra hayatımız ne şekilde değişir? Yazılı ödev.
4) “Happy Endings” Margaret Atwood. Konu, karakter, olay örgüsü hakkında yazmak. Kısa öykünün özeti ve analizi. Okuma.
5) “Whose Life Is It Anyway?” Brian Clark. Kendimize ve başkalarına karşı sorumluluklarımız nelerdir? Kompozisyon.
6) “Moral Hazard” Kate Jennings. Yaşlanmak ve seçimler. Ölüm hayata tercih edilebilir mi? Kompozisyon.
7) Vize – Aşk, evlilik, ölüm hakkındaki tercihlerle ilgili kompozisyon. Okuma.
8) Genel tekrar.
9) “Crime and Punishment” Dosteovsky, İşlenen suçu haklı kılmak için mantıklı nedenler bulmak. Kompozisyon.
10) “Remains of the Day” Kazuo Ishiguro. Önyargılar. Okuma.
11) “The Ones Who Walk Away From Omelas” Ursula Le Guin, Daha büyük bir iyilikte bulunmak için bir insan feda edilebilir mi? Okuma.
12) “The Joneses”. Kapitalizm ve pazar yaratmak Ön araştırma.
13) Tüketim ve kapitalizm hakkında kompozisyon. Hangi şeyleri beğenir ve onlara niçin sahip olmak isteriz? Araştırma.
14) “First Confession” Frank O’Connor. Komedi ve olay örgüsü. Okuma.
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Various short stories and poems.
Her dönem seçilecek belli kısa hikayeler ve şiirler.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 64 % 15
Küçük Sınavlar 4 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 32
Sunum / Seminer 1 3
Ödevler 16 32
Küçük Sınavlar 6 12
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 10
Toplam İş Yükü 163

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4