ACL1003 Essay Writing and Textual Analysis IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ACL1003 Düzyazı Çalışmaları ve Metin İnceleme I Güz
Bahar
2 2 3 7
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ELİF BAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere farklı edebi türleri derinlemesine incelemek ve kompozisyon yazma becerilerini geliştirmektir. Ders farklı türlerden yazılı ve görsel materyallerden oluşacak ve öğrenciler bu eserlerin derin analizini yapıp eleştirel kompozisyonlar yazmayı öğrenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1- Yazım kurallarını kullanabilecek;
2- Farklı türden kompozisyonlar yazacak;
3- Farklı okuyucu kitlesini farklı nedenlerden ötürü yazabilecek;
4- Kendi yazdıkları kompoziysonları eleştirebilecek;

Dersin İçeriği

Edebi terimler, kompozisyon yazma teknikleri, kısa hikayeler, oyunlar ve şiirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ders tanıtımı. Beklentiler ve geçmiş deneyimler hakkında kısa bir kompozisyon.
2) Telling Stories” Maeve Binchey ve Henry James’in “Portrait of a Lady” Aşkın bu iki eserde nasıl işlendiği ve bizim için ne anlama geldiği hakkında bir kompozisyon. Okuma.
3) “Goodbye Marcus, Goodbye Rose” Jean Rhys. Deneyimlerimiz bizi geleceğe hazırlar. Büyük bir olaydan sonra hayatımız ne şekilde değişir? Yazılı ödev.
4) “Happy Endings” Margaret Atwood. Konu, karakter, olay örgüsü hakkında yazmak. Kısa öykünün özeti ve analizi. Okuma.
5) “Whose Life Is It Anyway?” Brian Clark. Kendimize ve başkalarına karşı sorumluluklarımız nelerdir? Kompozisyon.
6) “Moral Hazard” Kate Jennings. Yaşlanmak ve seçimler. Ölüm hayata tercih edilebilir mi? Kompozisyon.
7) Vize – Aşk, evlilik, ölüm hakkındaki tercihlerle ilgili kompozisyon. Okuma.
8) Genel tekrar.
9) “Crime and Punishment” Dosteovsky, İşlenen suçu haklı kılmak için mantıklı nedenler bulmak. Kompozisyon.
10) “Remains of the Day” Kazuo Ishiguro. Önyargılar. Okuma.
11) “The Ones Who Walk Away From Omelas” Ursula Le Guin, Daha büyük bir iyilikte bulunmak için bir insan feda edilebilir mi? Okuma.
12) “The Joneses”. Kapitalizm ve pazar yaratmak Ön araştırma.
13) Tüketim ve kapitalizm hakkında kompozisyon. Hangi şeyleri beğenir ve onlara niçin sahip olmak isteriz? Araştırma.
14) “First Confession” Frank O’Connor. Komedi ve olay örgüsü. Okuma.
15) Yarıyıl sonu sınavı.
16) Yarıyıl sonu sınavı.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Various short stories and poems.
Her dönem seçilecek belli kısa hikayeler ve şiirler.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 64 % 15
Küçük Sınavlar 4 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 64
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 32
Sunum / Seminer 1 3
Ödevler 16 32
Küçük Sınavlar 6 12
Ara Sınavlar 1 10
Final 1 10
Toplam İş Yükü 163

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.