SEN4991 Capstone Project IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SEN4991 Bitirme Projesi I Güz 1 0 1 1

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Must Course
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE YÜCEL KASAP
Dersin Amacı: Öğrencilerin, disiplinlerarası işbirliğiyle bir mühendislik problemini çözme, problemin çözümü için bilgiyi sentezleme, disiplinlerarası mühendislik projesini planlama ve yönetme, rapor yazımı ve sunum konularında bilgi ve beceri edinmeleri amaçlanır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Proje yönetimi, takım çalışması, uyuşmazlık çözümü konularında bilgi sahibi olur.
2) Mühendislik tasarımı, kullanılabilirlik ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olur.
3) Mühendislik kısıtları konusunda bilgi sahibi olur.
4) Ölçme ve ürün doğrulaması konularında bilgi sahibi olur.
5) Yenilikçilik, girişimcilik, patent ve faydalı model koruması konularında bilgi sahibi olur.
6) Bir mühendislik problemini tanımlar ve problemi daha küçük alt problemlere ayırarak, her bir alt problemin çözümü için önceki bilgileri kullanır.
7) Bir probleme alternatif çözümler üretir ve bu çözümleri maliyet, zaman, iş yükü, bakım, vermlilik vb. dikkate alarak analiz eder.
8) Mühendislik kısıtlarını dikkate alarak uygulamanın bütün bir tasarımı ve planını içeren bir projenin teklifini hazırlar.
9) Mühendislik standartları üzerine bilgi edinir ve bunu proje tasarımında kullanır.
10) Bilimsel araştırma, rapor yazma ve sunum yapma becerilerini kazanır.

Dersin İçeriği

Bu derste, mühendislik projelerinin yürütülmesi ile ilgili çeşitli konularda bilgiler verilmektedir. Dersin ilk altı haftası, fakültenin mühendislik bölümlerine genel olarak hitap eden konuları kapsar ve tüm mühendislik programı öğrencileri bu konulardan ortak bir sınava girerler. Öğrencilerin hazırlayacakları rapor ve sunumlarında da bu konuları ifade etmeleri beklenir. Ayrıca, bu derste öğrenciler disiplinler arası takımlar oluşturmaya ve fakülte öğretim üyelerinin sunduğu projeler arasından bir proje seçmeye yönlendirilecektir. Son rapor (proje teklifi), seçilen projeye odaklanan ve disiplinlerarası ekip tarafından hazırlanan tek bir belge olacaktır. Bu proje teklifi, bir sonraki dönemde 4992 dersinde yapılacak çalışmaları detaylandıracaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bitirme projesi derslerinin tanıtımı I & II
2) Takım ve proje yönetimi Takım kurmaya başlayın
3) Faaliyet: Proje seçimi Capstone Projenizi Seçiniz
4) Mühendislik kısıtları Mühendislik tasarımı Ekibi organize etmeye ve dönem için planlar yapmaya başlayın. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
5) Mühendislik kısıtları Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
6) Ölçüm ve doğrulama Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
7) Yenilikçilik ve girişimcilik Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
8) Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
9) Online ara sınav Ekip ve danışman toplantılarına katılın. Durum raporunu hazırlayın.
10) Tasarlayın ve belgeleyin. Takım toplantılarına katılın. Danışmanınızla toplantıda bir durum raporu verin.
11) Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın.
12) Tasarlayın ve belgeleyin. Ekip ve danışman toplantılarına katılın. Taslak proje teklifinin sunulması.
13) Belgeleri tamamlayın. Nihai proje teklifinin sunulması. Sunum için hazırlanın.
14) Proje teklifinin sunumu.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Engineering by Design, 2nd Edition, Gerard Voland, Prentice Hall, ISBN-13: 978-0131409194
Diğer Kaynaklar: https://capstone.eng.bau.edu.tr/

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışması 12 1 12
Sunum / Seminer 1 1 1
Ara Sınavlar 1 1 1
Rapor Teslimi 2 2 4
Toplam İş Yükü 32

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek. 5
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek. 5
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek. 4
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek. 4
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek. 5
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek. 4
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek. 5
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek. 5
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek. 4
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek. 4
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek. 5
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek. 5
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak. 4