FIN5229 Portfolio ManagementBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
FİNANSAL TEKNOLOJİ (İNGİLİZCE, TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FIN5229 Portföy Yönetimi Güz
Bahar
3 0 3 9
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: Graduate
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: HANDE SAĞLAM
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, bir portföy yöneticisi bakış açısı ile yatırım kararlarının verilmesini detaylı bir şekilde inceleyip öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. Genel olarak, profesyonel yatırıma yöneltilmiş olan portföylerin oluşturulması, devamlılığının sağlanabilmesi ve performans ve getirilerinin geliştirilmesi üzerine bilgiler öğrencilere aktarılacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
- Yatırım teorisini kavrayıp profesyonel kararlar verebilir.
- Gerekli piyasa araştırma ve analiz yapma kabiliyetini edinir.
- Portföy oluşturma ve oluşturulan portföyü geliştirerek büyütme yeteneği edinebilirler.

Dersin İçeriği

1) Introduction to Portfolio Management
2) Introduction to Asset Pricing Models - Multifactor Models of Risk and Return
3) Analysis and Management of Common Stocks
4) Equity Portfolio Management Strategies - I
5) Equity Portfolio Management Strategies - II
6) Bond Portfolio Management Strategies - I
7) Bond Portfolio Management Strategies - II
8) Midterm Exam
9) Evaluation of Portfolio Performance
10) Professional Asset Management
11) Swaps
12) Group Presentation
13) Group Presentation
14) Group Presentation

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Portföy Yönetimine Giriş
2) Varlık Fiyatlandırma Modelleri - Risk ve Getiride Çok Faktörlü Modeller
3) Adi Senetlerin Analizi ve Yönetimi
4) Öz Kaynaklarda Portföy Yönetim Stratejileri - I
5) Öz Kaynaklarda Portföy Yönetim Stratejileri - II
6) Tahvillerde Portföy Yönetim Stratejileri - I
7) Tahvillerde Portföy Yönetim Stratejileri - II
8) Ara Sınav
9) Portföy Performansının Geliştirilmesi
10) Profesyonel Varlık Yönetimi
11) Swaplar
12) Grup Sunumları
13) Grup Sunumları
14) Grup Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Investment Analysis and Portfolio Management, 8th edition, by Reilly and Brown, Southwestern, 2006.

Dimensional Fund Advisors, 2002, Harvard Business School Case
Diğer Kaynaklar: Barras, L., O. Scaillet, and R. Wermers (2010, February). False discoveries in mutual fund performance: Measuring luck in estimated alphas. The Journal of Finance 55 (4),
179–216.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 60
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 84
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 42
Ödevler 2 23
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı