FTR4071 Fizyoterapide Yoga ve PilatesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4071 Fizyoterapide Yoga ve Pilates Güz
Bahar
1 2 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi HAZAL GENÇ
Dersin Amacı: Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında pilates yaklaşımı ve yoga felsefesini uygulama becerisi kazandırmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Pilates ve Yoga felsefesini tanımlar.
2)Farklı sağlık problemlerinde pilates ve yoganın yerini açıklar.
3) Farklı sağlık problemlerinde pilates uygulama becerisi kazanır.
4) Farklı sağlık problemlerinde syoga uygulama becerisi edinir.

Dersin İçeriği

Bu ders; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında pilates ve yoga uygulamalarının temellerini, pilates ve yoga uygulamalarını, farklı sağlık problemlerinde yoga ve pilates uygulama örneklerini içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pilates tekniğinin temel prensipleri, beş element, core stabilizasyon
2) Fizyoterapide mat pilates egzersizleri, başlangıç seviyesi
3) Fizyoterapide mat pilates egzersizleri, grup egzersiz eğitimi
4) Fizyoterapide mat pilates egzersizleri, ileri seviye
5) Top ve elastik bant ile pilates egzersizleri
6) Farklı sağlık problemlerinde pilates egzersizlerinin planlanması
7) Ara Sınav
8) Farklı sağlık problemlerinde pilates egzersizlerinin uygulama örnekleri
9) Yoga felsefenin temel prensipleri
10) Yogada meditasyon, nefes ve ısınma egzersizleri
11) Yoga duruşlarının öğretilmesi I
12) Yoga duruşlarının öğretilmesi II
13) Farklı sağlık problemlerinde yoga egzersizlerinin planlanması
14) Farklı sağlık problemlerinde pilates egzersizlerinin uygulama örnekleri

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektiR/ Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Fizyoterapi ve rehabilitasyon A. Karaduman,Ö. Tunca, Pelikan Pilates – Eğitmenler için El Kitabı, Gül Baltacı, Aydan Aytar Yoga Anatomisi, Abigail Ellsworth

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 1 13
Uygulama 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 8 104
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.