COP3815 Tıbbi Cihaz ve Yasal Düzenlemeleri ve SüreçleriBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
COP3815 Tıbbi Cihaz ve Yasal Düzenlemeleri ve Süreçleri Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi EVİN KORKMAZ
Dersin Amacı: Öğrenciye; ilaç ve tıbbi cihazlar, Onkoloji, Nefroloji gibi alanlarda hastanın yaşam kalitesine ve hasta bakımına odaklı ürünler, bunların tümünü üreten ulusal ve uluslararası şirketler, Türkiye'de pazarın dinamikleri, tüm iç ve dış müşterilerle ilişkilerin yönetimi konusunda bilgi kazandırmayı amaçlar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) İlaç, tıbbi ürün ve cihaz dünyasının temel bileşenleri ve öncelikleri konusunda fikir sahibi olabilme
2) Onkoloji, Nefroloji gibi alanlarda hastanın yaşam kalitesine ve hasta bakımına odaklı ürünleri bilme
3) Sorumluluk alanları ve departmanlar arası işbirliğinin önemini kavrayabilme
4) Endüstri ve Sağlık Bakanlığı/SGK ortak çalışma alanları ve regülasyonların etkisini anlayabilme
5) Medikal dernekler ve fikir liderleriyle ilişkilerin yönetimi ve ortak projelerin organizasyonu hakkında fikir sahibi olabilme
6) İlaç, tıbbi ürün ve cihaz sektöründe hangi görevlerde ne tür yetkinliklerin gerektiğini kavrayabilme
7) Konulara farklı açılardan bakabilme, multidisipliner düşünebilme ve stratejik çözüm bulabilme

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) Yeni bir tıbbi ürün, cihaz ve ilacın keşfi Onkoloji, Nefroloji gibi alanlarda hastanın yaşam kalitesine ve hasta bakımına odaklı ürünlerin tanıtımı ve geliştirilme süreçleri Onkoloji ve Nefroloji hastalarında beslenme, günlük yaşamın devamlılığı gibi konular araştırmaları nasıl etkiliyor?
3) İlaç, tıbbi ürün ve cihaz dünyasına öncülük yapmak ve fikir liderlerinin yönetimi
4) İlaç, Tıbbi ürün ve Cihaz dünyasında pazarlama ve marka yönetimi
5) Tedaviye erişimde sağlık politikaları ve sağlık ekonomisinin önemi
6) Yüksek performans etkili satış ekiplerinin kurulması ve yönetimi
7) "Tıbbi Cihaz alırken satın alma kriterleri Tıbbı cihazların yaşam ömürleri İşletme maliyetlerinin cihazın satın alınma kararına etkisi "
8) Ara Sınav
9) Başarılı ürün yönetiminde lojistik ve müşteri operasyonlarının önemi. Tedaviye erişimde lojistik sürecin önemi ve aşamaları
10) İlaç ve Tıbbi cihaz operasyonlarında kalitenin/güvenliğin önemi ve iş sonuçlarına etkisi. Beşeri Tıbbi Ürün (İlaç) ve Tıbbi Cihaz ürünleri neden regülasyona tabidir? Ruhsatlandırma süreçleri neleri kapsar?
11) Finansal planlama nasıl yapılır ve yatırım kararı alınırken dikkat edilecek noktalar
12) Sektörde lider olan bir şirkete yetenek kazandırılması, eldeki yeteneklerin tutulması ve şirket içi kişisel gelişim programları
13) Zorlu bir ortamda bir işletmeyi başarılı yönetmenin kuralları (Genel Müdür ile söyleşi)
14) Dersin Değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: http://istanbultip.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/02/6.I%CC%87lac%CC%A7-endu%CC%88strisinde-Ar-GE.pdf https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-the-changing-role-of-the-cfo/$FILE/EY-the-changing-role-of-the-cfo.pdf http://www.jasstudies.com/Makaleler/925445489_9-Yrd.%20Doç.%20Dr.%20Erkan%20Tabancalı%20-%20Arş.%20Gör.%20Mithat%20KORUMAZ.pdf https://www.slideshare.net/HakanSelahi/yetenek-ynetm http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150703-2.htm http://www.edchreturkey-eu.coe.int/Source/Resources/Trainingset/Module13_Team_Building_tr.pdf https://www.titck.saglik.gov.tr/PortalAdmin/Uploads/UnitPageAttachment/K1ckbWKP.pdf

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 13 39
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 141

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.