NTD3062 Turkish and International CuisinesBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
NTD3062 Türk ve Dünya Mutfakları Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi YONCA SEVİM
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Türk ve dünya mutfaklarındaki farklı beslenme alışkanlıklarını tanımlamak ve bunların sağlık üzerindeki etkilerini açıklamak bu dersin temel amaçlarındandır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Farklı dünya mutfaklarını tanır.
2. Türk mutfağı ve dünya mutfakları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tanımlar.
3. Farklı beslenme içeriklerinin sağlık üzerine olan etkilerini değerlendirir.

Dersin İçeriği

Türk ve dünya mutfaklarının tanıtımı, benzerlik ve farklılıkların değerlendirilmesi, sağlık üzerine etkilerinin ele alınması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Temel kavramlar ve giriş
2) Antik Yunan yemek kültürü
3) Dünya dinlerinin yemek kültürü üzerine etkileri
4) Türk mutfak kültürü I
5) Türk mutfak kültürü II
6) Asya Mutfağı I
7) Asya mutfağı II
8) Avustralya ve Afrika mutfağı
9) Ara Sınav
10) Proje sunumları
11) Proje Sunumları
12) Proje sunumları
13) Proje sunumları
14) Dersin değerlendirilmesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak dağıtılacaktır / Weekly distributed by the course lecturer
Diğer Kaynaklar: 1. Akın E., Von Bremzen A., Essential Turkish Cuisine, (2015), Stewart, Tabori & Chang, ISBN: 978-91769-172-0
2. Güngör, C., Baltacı F., Aykut E., Erkut E., Turkish cuisine: A benchmark dataset with Turkish Meals for Food Recognition, (2017), IEEE, ISBN: 978-1-5090-6494-6
3. Schmidt Rivera X. C., Azapagic A., Life cycle environmental impacts of ready-made meals considering different cuisines and recipes, Science of the Total Environment 660 (2019) 1168-1181.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 7 98
Ödevler 1 20 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 150

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.