FTV4902 Turkish Cinema IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTV4902 Türk Sineması II Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL EDA ÖZGÜL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL EDA ÖZGÜL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste, 1990 sonrası Türk sinemasının Türkiye toplumunun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dönüşümü ekseninde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu ders, öğrencilere Türkiye sinemasındaki ve toplumundaki temel meseleleri tartışmalarına imkan verecek kuramsal temeli sağlamayı hedeflemektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni Türkiye Sineması’na ilişkin eleştirel bir perspektif geliştirecek;
2. Filmlerin sosyo-politik bağlamlarına ilişkin bir anlayış geliştirecek;
3. Film çalışmalarındaki bazı temel meseleleri toplumdaki gelişmeler ekseninde değerlendirebilecek;
4. Farklı anlatı biçimlerini ve ürettikleri görme biçimlerini değerlendirebilecek;
5. Türkiye’deki modernleşme sürecini anlamlandırabilecek.

Dersin İçeriği

Bu ders, 1990 sonrası Türkiye sinemasını Türkiye toplumundaki sosyal, kültürel, ekonomik ve politik dönüşümler ekseninde değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere, film çalışmalarına ve Türkiye toplumuna ilişkin bazı temel meseleleri ele alırken yararlanabilecekleri teorik bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. Bu derste, Türkiye sineması Türkiye’deki modernleşme süreciyle ilişkili olarak ele alınacaktır. Seçilen filmlerin anlatısal biçimleri ve içerikleri çoklu perspektiflerden değerlendirilecek ve yeni Türkiye sineması adalet, etik, kimlik (ulusal, etnik, cinsel vs.), gelenek ve modernlik kavramlarıyla ilişkiki olarak tartışılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Türkiye Sineması: Tarihsel Bağlam I
3) Türkiye Sineması: Tarihsel Bağlam II
4) Yeni Türkiye Sineması: Ana Kavramlara Giriş
5) Yeni Politik Filmler ve Bastırılanın Geri Dönüşü Güneşe Yolculuk (Yeşim Ustaoğlu, 1999) [PN 1997.G86 2004]
6) Yeni Türkiye Sineması'nda Kent: Ev ve Öteki Uzak (Nuri Bilge Ceylan, 2002) [PN 1995.9 .F67U93 [2005]
7) Zeki Demirkubuz Sineması: Mutlaklık ve Muğlaklık Üçüncü Sayfa (Zeki Demirkubuz, 1999)
8) Reha Erdem Sineması: İçgüdüsel Olan Kosmos (Reha Erdem, 2010)
9) Ödev Sunumları
10)
10) Semih Kaplanoğlu Sineması: Stil Olarak Gelenek Yumurta (Semih Kaplanoğlu, 2007) [PN 1997.2.Y87 2007]
11) Gündelik Olanın Minimalizmi Yozgat Blues (Mahmut Fazıl Coşkun, 2013) [PN 1997.2.Y69 2013]
12) Yeni Politik Sinema Abluka (Emin Alper, 2015)
13) Yeni Yeni Sinema: Sorunsallaştırılan İkilikler
14) Eve Özlem Kaygı (Ceylan Özgün Özçelik, 2017)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Önerilen Okuma Listesi:

Abisel, Nilgün (2006). Türk Sineması Üzerine Yazılar. İstanbul: Phoenix Yayınları [PN 1993.5 .T9A24 1994]
Abisel, Nilgün (2013). Çok Tuhaf, Çok Tanıdık. İkinci Basım. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1995.Ç65 2005]
Adanır, Oğuz (2006). Kültür, Politika ve Sinema. İstanbul: +1 yayınları [PN 1993.5 .T8A33 2006]
Arslan, Savaş (2010). Cinema in Turkey: A New Critical History. New York: Oxford University Press [PN 1993.5 .T8A77 2011]
Arslan, Umut Tümay (2010). Mazi Kabrinin Hortlakları. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1995.9 .S6A77 2010]
Arslan, Umut Tümay (2005). Bu Kabuslar Neden Cemil. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1993.5.A77 2005]
Dönmez-Colin, Gönül (2008). Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging. London: Reaktion Books [PN 1993.5 .T8D66 2008]
Erdoğan, Nezih (2017). Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları Modernlik ve Seyir Maceraları. İstanbul: İletişim Yayınları [PN 1993.5 .T8E73 2017]
Erdoğan, Nezih. “Yeşilçam’da Sessiz Bedenler, Bedensiz Sesler”. http://www.neziherdogan.net/articles/filmsoundtr/bedenses.htm
Erdoğan, Nezih (1995). “Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeşilçam Melodramı”. Toplum ve Bilim. Sayı:67, ss.178-196 [https://www.academia.edu/24560438/Ulusal_Kimlik_Kolonyal_Söylem_ve_Yeşilçam_Melodramı]
Mutlu, Dilek Kaya (2010). “Between Tradition and Modernity: Yeşilçam Melodrama, Its Stars and Their Audiences”. Middle Eastern Studies. 46:3, ss.417-431 [https://www.researchgate.net/publication/233063189_Between_Tradition_and_Modernity_Yesilcam_Melodrama_its_Stars_and_their_Audiences]
Scognamillo, Giovanni (1998). Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınları [PN 1993.5 .T84S36 2003]
Suner, Asuman (2009). New Turkish Cinema: Belonging, Identity, and Memory. London: I.B. Tauris. [PN 1993.5 .T8S86 2010]
Diğer Kaynaklar: Recommended Reading List:

Abisel, Nilgün (2006). Türk Sineması Üzerine Yazılar. İstanbul: Phoenix Yayınları [PN 1993.5 .T9A24 1994]
Abisel, Nilgün (2013). Çok Tuhaf, Çok Tanıdık. İkinci Basım. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1995.Ç65 2005]
Adanır, Oğuz (2006). Kültür, Politika ve Sinema. İstanbul: +1 yayınları [PN 1993.5 .T8A33 2006]
Arslan, Savaş (2010). Cinema in Turkey: A New Critical History. New York: Oxford University Press [PN 1993.5 .T8A77 2011]
Arslan, Umut Tümay (2010). Mazi Kabrinin Hortlakları. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1995.9 .S6A77 2010]
Arslan, Umut Tümay (2005). Bu Kabuslar Neden Cemil. İstanbul: Metis Yayınları [PN 1993.5.A77 2005]
Dönmez-Colin, Gönül (2008). Turkish Cinema: Identity, Distance and Belonging. London: Reaktion Books [PN 1993.5 .T8D66 2008]
Erdoğan, Nezih (2017). Sinemanın İstanbul’da İlk Yılları Modernlik ve Seyir Maceraları. İstanbul: İletişim Yayınları [PN 1993.5 .T8E73 2017]
Erdoğan, Nezih. “Yeşilçam’da Sessiz Bedenler, Bedensiz Sesler”. http://www.neziherdogan.net/articles/filmsoundtr/bedenses.htm
Erdoğan, Nezih (1995). “Ulusal Kimlik, Kolonyal Söylem ve Yeşilçam Melodramı”. Toplum ve Bilim. Sayı:67, ss.178-196 [https://www.academia.edu/24560438/Ulusal_Kimlik_Kolonyal_Söylem_ve_Yeşilçam_Melodramı]
Mutlu, Dilek Kaya (2010). “Between Tradition and Modernity: Yeşilçam Melodrama, Its Stars and Their Audiences”. Middle Eastern Studies. 46:3, ss.417-431 [https://www.researchgate.net/publication/233063189_Between_Tradition_and_Modernity_Yesilcam_Melodrama_its_Stars_and_their_Audiences]
Scognamillo, Giovanni (1998). Türk Sinema Tarihi. İstanbul: Kabalcı Yayınları [PN 1993.5 .T84S36 2003]
Suner, Asuman (2009). New Turkish Cinema: Belonging, Identity, and Memory. London: I.B. Tauris. [PN 1993.5 .T8S86 2010]

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 30
Sunum 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Sunum / Seminer 1 2 2
Ödevler 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 127

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.