ADV3621 Ad Design IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3621 Reklam Tasarımı I Bahar 2 2 3 11
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders gerekli tasarım programlarını kullanarak (Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator) yaratıcı süreci planlamak ve uygulamak için gerekli beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin diğer bir hedefi, yeni çağın yeni mecralarını kullanabilen, alternatif kanallar yaratabilen gerekli tekniklere hakim geleceğin reklamcılarını yetiştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Tasarım kavramı ve tasarım teorilerinin temel prensiplerini algılayabilir.
2) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım ve Reklam Tasarımı arasındaki farklılıkları kavrayabilir.
3) Görsel İletişim Tasarımı’nda algı ve ikna kavramlarını yorumlayabilir.
4) Tasarımda renk kavramını kavrayabilir.
5) Grafik tasarım ve reklam tasarımının temel yaklaşımlarını kavrayabilir.
6) Vektörel çizim programı Adobe Illustrator’u kullanabilir.
7) Görüntü işlem programı Adobe Photoshop’u kullanabilir.

Dersin İçeriği

Öğrenciler, temel tasarım, görsel iletisim tasarımı ve reklam tasarımı prensipleri çerçevesinde klasik, çağdaş tasarımı üzerine özgün çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Görsel İletişim ve Tasarım, tasarım elemanları ve tasarım prensipleri. Uygulama: Adobe Illustrator menü ve araç kutusu. Çizim araçları, nesne ve nesne özellikleri (Illustrator'da basit geometrik alanların çizimi)
2) Görsel iletişim ve yazı. Anlam ve algı ölçütleri. Görsel iletişim ve yeniden hatırlama ilişkisi. Uygulama: Adobe Illustrator'de çizim. (Geometrik nesnelerden ve silüetten kompozisyon yaratma)
3) Görsel iletişim tasarımı ve renk. Uygulama: Illustrator'de çizim ve renklendirme. (Southpark karakteri çizimi) 1. Ödev için teslim tarihi (Sokaklarda ki temel tasarım elemanları)
4) Görsel algı ve Gestalt teorisi prensipleri. Figür-Arkaplan, denge, görüntünün özellikleri ve öğelerin sembolize formlarının ve anlamlarının uygunluk ilkesi arasındaki ilişkileri. Uygulama: Illustrator'de çizim ve renklendirme. (Soutpark karakteri çizimi)
5) Gestalt teorisi ve kompozisyon. Algısal gruplama, benzer görüntüler, farklı görüntüler ve sembolize edilmesi. Uygulama: Yazı ve grafiklerle kompozisyon oluşturarak poster tasarımı.
6) Yazı ve grafik tasarım. Grafik tasarım prensipleri. Uygulama: Illustrator'de yazı ve görüntü, görüntü maskeleme fonksiyonu.
7) Yazı ve grafik tasarım. Grafik tasarım prensipleri. 2. Ödev teslim tarihi. (Sokaklarda geometrik şekillerden oluşan kompozisyonlar)
8) Adobe Photoshop: Arayüz ve araçları: Dekupe araçları, yazı araçları ve katman kavramı. (Görüntü manipülasyonu)
9) Renk modelleri: HSL modeli, toplamsal ve çıkarımsal renk modelleri, renklerin sayısallaştırılması. Uygulama: Photoshop araç ve komutları. Katman stilleri ve katman mod fonksiyonu.
10) Uygulama: Photoshop araç ve komutları. Katman stilleri ve katman mod fonksiyonu. 3. Ödev için teslim zamanı. (Farklı sayfa tasarımı formatları)
11) Adobe Photoshop: Komut ve efektler, renk düzeltme. Uygulama: Reklam ürünl örnekleri: Poster tasarımı
12) Adobe Photoshop: Katman maskeleme ve renk harmanlama. (Siyah / Beyaz fotoğraf renklendirme) Uygulama: Reklam ürün örnekleri: Postere tasarımı
13) 3D nedir? Bilgisayar grafiklerinde 3D uygulamaları. Adobe Photoshop: 3D tipografi, smart nesleri ve action fonksiyonu Reklam ürün örnekleri: Broşür tasarımı.
14) Uygulama: Basılı reklamcılık örnekleri: 4. Ödev için teslim tarihi. (Basılı reklam örnekleri)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Advertising Design and Typography, Alex White (Allworth Press-2006)
• Cutting Edge Advertising, Jim Aitchison (Practice Hall-2004)
• Advertising Principles and Practice, Sandra E. Moriarty (Pearson Education-2009)
Diğer Kaynaklar: • Communication Arts Magazine
• Novum Magazine
• Gallery Magazine

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 15 210
Ödevler 2 6 12
Ara Sınavlar 2 6 12
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 280

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.