ADV3621 Ad Design IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
ADV3621 Reklam Tasarımı I Güz 2 2 3 11
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi ŞAFAK ŞAHİN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders gerekli tasarım programlarını kullanarak (Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator) yaratıcı süreci planlamak ve uygulamak için gerekli beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır. Dersin diğer bir hedefi, yeni çağın yeni mecralarını kullanabilen, alternatif kanallar yaratabilen gerekli tekniklere hakim geleceğin reklamcılarını yetiştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Tasarım kavramı ve tasarım teorilerinin temel prensiplerini algılayabilir.
2) Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım ve Reklam Tasarımı arasındaki farklılıkları kavrayabilir.
3) Görsel İletişim Tasarımı’nda algı ve ikna kavramlarını yorumlayabilir.
4) Tasarımda renk kavramını kavrayabilir.
5) Grafik tasarım ve reklam tasarımının temel yaklaşımlarını kavrayabilir.
6) Vektörel çizim programı Adobe Illustrator’u kullanabilir.
7) Görüntü işlem programı Adobe Photoshop’u kullanabilir.

Dersin İçeriği

Öğrenciler, temel tasarım, görsel iletisim tasarımı ve reklam tasarımı prensipleri çerçevesinde klasik, çağdaş tasarımı üzerine özgün çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Görsel İletişim ve Tasarım, tasarım elemanları ve tasarım prensipleri. Uygulama: Adobe Illustrator menü ve araç kutusu. Çizim araçları, nesne ve nesne özellikleri (Illustrator'da basit geometrik alanların çizimi)
2) Görsel iletişim ve yazı. Anlam ve algı ölçütleri. Görsel iletişim ve yeniden hatırlama ilişkisi. Uygulama: Adobe Illustrator'de çizim. (Geometrik nesnelerden ve silüetten kompozisyon yaratma)
3) Görsel iletişim tasarımı ve renk. Uygulama: Illustrator'de çizim ve renklendirme. (Southpark karakteri çizimi) 1. Ödev için teslim tarihi (Sokaklarda ki temel tasarım elemanları)
4) Görsel algı ve Gestalt teorisi prensipleri. Figür-Arkaplan, denge, görüntünün özellikleri ve öğelerin sembolize formlarının ve anlamlarının uygunluk ilkesi arasındaki ilişkileri. Uygulama: Illustrator'de çizim ve renklendirme. (Soutpark karakteri çizimi)
5) Gestalt teorisi ve kompozisyon. Algısal gruplama, benzer görüntüler, farklı görüntüler ve sembolize edilmesi. Uygulama: Yazı ve grafiklerle kompozisyon oluşturarak poster tasarımı.
6) Yazı ve grafik tasarım. Grafik tasarım prensipleri. Uygulama: Illustrator'de yazı ve görüntü, görüntü maskeleme fonksiyonu.
7) Yazı ve grafik tasarım. Grafik tasarım prensipleri. 2. Ödev teslim tarihi. (Sokaklarda geometrik şekillerden oluşan kompozisyonlar)
8) Adobe Photoshop: Arayüz ve araçları: Dekupe araçları, yazı araçları ve katman kavramı. (Görüntü manipülasyonu)
9) Renk modelleri: HSL modeli, toplamsal ve çıkarımsal renk modelleri, renklerin sayısallaştırılması. Uygulama: Photoshop araç ve komutları. Katman stilleri ve katman mod fonksiyonu.
10) Uygulama: Photoshop araç ve komutları. Katman stilleri ve katman mod fonksiyonu. 3. Ödev için teslim zamanı. (Farklı sayfa tasarımı formatları)
11) Adobe Photoshop: Komut ve efektler, renk düzeltme. Uygulama: Reklam ürünl örnekleri: Poster tasarımı
12) Adobe Photoshop: Katman maskeleme ve renk harmanlama. (Siyah / Beyaz fotoğraf renklendirme) Uygulama: Reklam ürün örnekleri: Postere tasarımı
13) 3D nedir? Bilgisayar grafiklerinde 3D uygulamaları. Adobe Photoshop: 3D tipografi, smart nesleri ve action fonksiyonu Reklam ürün örnekleri: Broşür tasarımı.
14) Uygulama: Basılı reklamcılık örnekleri: 4. Ödev için teslim tarihi. (Basılı reklam örnekleri)

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Advertising Design and Typography, Alex White (Allworth Press-2006)
• Cutting Edge Advertising, Jim Aitchison (Practice Hall-2004)
• Advertising Principles and Practice, Sandra E. Moriarty (Pearson Education-2009)
Diğer Kaynaklar: • Communication Arts Magazine
• Novum Magazine
• Gallery Magazine

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 2 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 15 210
Ödevler 2 6 12
Ara Sınavlar 2 6 12
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 280

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.