FTR4070 Entrepreneurship and Innovation in HealthBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR4070 Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon Güz
Bahar
2 0 2 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi ALİ VEYSEL ÖZDEN
Dersin Amacı: Bu ders sağlık alanında girişimci ve inovatifanlayışın önemi ve gereksinimi; yeni ürün, teknoloji, marka ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ticarileştirilmesini işlemeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sağlık alanındaki eksikliklere yönelik çözümler oluşturabilmek
Yeni ürün ve hizmetleri geliştirmek
Yeni ürün ve hizmetlerin sağlık alanındaki kullanımını programlamak
Sağlık alanında etkinlik/maliyet oranını artırmanın yollarını öğrenmek

Dersin İçeriği

Bu ders sağlık alanında girişimci ve inovatifanlayışın önemi ve gereksinimi; yeni ürün, teknoloji, marka ve hizmetlerin geliştirilmesi ile ticarileştirilmesini işlemeyi amaçlamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, Sağlıkta girişimciliğe giriş, girişimcilik ve inovasyon nedir? Tanım ve temel prensipler
2) Sağlık alanında yeni yaklaşım ve anlayışlar
3) Sağlık alanında bütünsel değerlendirme ve fırsatlar
4) Sağlıkta girişimciliğe bir örnek: Kanguru Tech
5) Sağlıkta girişimciliğe bir örnek: Vagustim
6) Sağlık alanında mobil uygulamalar
7) Ara Sınav
8) Sağlık alanında mobil uygulamalar
9) Sağlık alanında mobil uygulamalar
10) Sağlık alanında mobil uygulamalar
11) Sağlık alanında mobil uygulamalar
12) Sağlık alanında mobil uygulamalar
13) Sağlık alanında mobil uygulamalar
14) Sağlık alanında mobil uygulamalar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: International handbook on responsible innovation :a global resource / edited by René von Schomberg and Jonathan Hankins.
Diğer Kaynaklar: Bahçeşehir University, e-sources (Pubmed, WOS)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 9 126
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 156

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak.
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek.
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak.
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek.
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek.
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak.