SOC4060 New Communication Technology and SocietyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
SOC4060 Yeni İletişim Teknolojisi ve Toplumu Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. AYŞE NİLÜFER NARLI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders iletişim teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği ile bunların toplum ve medya üzerindeki etkilerini incelemektedir. İletişim teknolojilerini tarihsel ve kavramsal olarak anlamak ve iletişim teknolojilerindeki son gelişmelerin ve dijital teknolojilerin yayılmasının getirdiği toplumun, işgücünün ve politikanın örgütlenmesindeki köklü değişiklikleri incelemek için analitik perspektifleri, kavramları ve teorileri kapsar. İletişim teknolojisinin, kişilik, kimlik, zaman, sınıf, cinsiyet hakkındaki inancımızı hem yansıtan hem de şekillendiren karmaşık bir dizi uygulama, norm ve değerleri temsil ettiğini kabul ederek toplumun ve iletişim teknolojisinin birlikte inşası üzerine çeşitli bakış açıları sunar. Aynı zamanda sosyal dinamikleri ve iletişim teknolojilerinin kullanımını da kapsar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
(1) İletişim teknolojilerinin tarihi bilgisini gösterme
(2) Teknoloji, iletişim, toplum ve kültür arasındaki genel ilişkiyi anlamak
(3) İletişim teknolojisi ile ilgili temel kavramsal ve araştırma konuları hakkında bilgi göstermek
(4) İletişim teknolojisiyle ilgili güncel sosyal sorunları (kimlik, politika, insan hakları) analiz eder ve tartışır.
(5) İletişim teknolojisinin kullanımını etkileyen iç ve dış dinamikleri anlamak.
(6) Sanal alanı ve toplumu anlama yeteneğini göstermek
(7) İletişim teknolojisini Türkiye bağlamında analiz etmek.
(8) İletişim teknolojisi ve toplumu incelemek için bir araştırma önerisi ve tasarım araştırması projesi geliştirmek

Dersin İçeriği

Hafta 1, Eylül 18: Introduction
Meeting with the class, introduction of the course syllabus and course material.

Hafta 2, Eylül 25: Early History of Communication Technologies
Discuss about the earliest communication technology and invention of writing
Printing, Sounds that Travel: Telegraphy and Telephone
“The Optical Telegraph”, Daniel Headrick, “Time, Space and the Telegraph” by James W.Carey, in Communication in history: Technology, culture, society. Routledge. Crowley, D., & Heyer, P. (2015).

Hafta 3, Ekim 2: Mass Communication Technologies and Social Construction of Technology
Wireless Communication, Radio and Televison
Robert S. Fortner and Darya Yanitskaya,, (2014) “Theoretical Perspectives on the Social Construction of Technology “ in the Handbook of Media and Mass Communication Technology, John Wiley&Sons

Hafta 4, Ekim 9 : Advent of Communication Technologies
Digital Communication, Computer and Internet
Documentary film : Lo and Behold : Reveries of the Connected World by Werner Herzog

Hafta 5, Ekim 16: The Mobile Phone and…
Smartphone, identity, democracy
Sherry Turkle, “Always-On/Always-On-You: The Tethered Self” in Handbook of Mobile Communication Studies 2008

Hafta 6, Ekim 23: Political actions and Media
Howard Rheingold, “Mobile Media and Political Collective Action” in Handbook of Mobile Communication Studies 2008
Netflix Follow this: Fake news episode

Hafta 7, Ekim 30: Communication Technology, Innovation, Social Change and Future
Ingeborg Astrid Kleppe and James Hosea, “Connecting local food to global consumers via the Internet” in Information and Communication Technologies in Rural Society. Being Rural in a Digital Age.
Marsaili Macleod, “Revitalising rural Europe’s indigenous languages” in Information and Communication Technologies in Rural Society. Being Rural in a Digital Age.

Hafta 8, Kasım 6: Midterm Exam

Hafta 9, Kasım 13: Theories of Communication Technologies: Network Society and Global Village
Castells, M. (2007). Communication, power and counter-power in the network society. International journal of communication, 1(1), 29.
Mcluhan, M.(1964) Understanding Media, the extensions of man, Newyork: McGraw-Hill

Hafta 10, Kasım 20: Communication Technology and Digital Divide
Submit research proposal
Antonelli, C. (2003). The digital divide: understanding the economics of new information and communication technology in the global economy. Information Economics and Policy, 15(2), 173-199..
Viviana Rojas, Joseph Straubhaar, Debasmita Roychowdhury, and Ozlem Okur (2004)“Communities, Cultural Capital, and the Digital Divide” in Media Access. Social and Psychological Dimensions of New Technology Use
Additional Readings: Linda A. Jackson Gretchen Barbatsis Frank A. Biocca Alexander von Eye Yong Zhao Hiram E. Fitzgerald ,(2004) “Home Internet Use in Low-Income Families: Is Access Enough to Eliminate the Digital Divide? In in Media Access. Social and Psychological Dimensions of New Technology Use


Hafta 11, Kasım 27: Living a Virtual Life and Games-
Kolo, C., & Baur, T. (2004). Living a virtual life: Social dynamics of online gaming. Game studies, 4(1), 1-31.
Additional Reading: T.L. Taylor(2006) , Play between Worlds. Exploring Online Game Culture, the MIT Press
Terms and Conditions May Apply- Netflix documentary

Hafta 12, Aralık 4: Oral Presentation of Project
Each student has 15 minutes to present research project

Hafta 13 Aralık 11: Oral Presentation of Project Continued
Each student has 15 minutes to present research project

Hafta 14, Aralık 18 : Oral Presentation of Project Continued and Final Concluding Remarks

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bu derste her hafta farklı makaleler okunacaktır. Makaleleri Fotokopi Merkezi'nden edinebilirsiniz. Lütfen okumaları dersten önce zamanında yapınız. / We will go through different articles throughout the course. I will leave the articles for each class one week before the class to Copy Center at school. Please read the articles before you come to class.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Ödev 1 % 5
Sunum 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 28
Sunum / Seminer 3 9
Proje 4 12
Ödevler 1 3
Ara Sınavlar 1 3
Final 1 3
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.