PRL3520 Public DiplomacyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
PRL3520 Halk Diplomasisi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: -Değişik kamuoyu kavramlarını ve örneklerini tanıtmak. - İç ve dış gruplar (“biz” ve ötekiler) yapısını ve algısını doğuran etmenleri açıklamak.
- Kamu Diplomasisi kavramının tanımı ve içeriğinin tarihsel gelişimini öğrenmek
- Dünya liderlerinin kendi kamuoylarını etkilemelerinin somut tarihsel örneklerini vermek
- Başka ülkelerin kamuoylarını olağan ve olağanüstü durumlarda (özellikle sıcak ve soğuk savaş dönemlerinde) etkileme konusunda geçmişte yaşanan klasik örnek olayları sunmak
- Kendi İç kamuoyunu kazanmanın önemini kavramak
- İç ve dış kamuoylarının kazanılmasına bütüncül bir strateji olarak bakmanın gereğini anlamak
- Örnek olaylardan esinlenerek İç ve dış kamuoylarını etkileme konusunda yenilikçi ve yaratıcı proje ve programlar geliştirme uygulamaları yapmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Kamu Diplomasi kavramının tanımı, açılımı, klasik diplomasiden farkı ve evrimi konusunda tarihsel bir bakış açışı kazanır.
2) Kamu Diplomasisinin beslendiği diğer disiplinler konusunda genel bir çerçevede bilgi ve kavrayış sahibi olur.
3) Kamu Diplomasisinin lider tiplerinden ve tutumlarından etkilenişi konusunda tarihsel olaylara dayalı bilgi edinir.
4) Kamu Diplomasisinin Psikoloji ve Siyaset Psikolojisi ile yakın ilişkisini kavrar.
5) Kamu Diplomasisinin Halkla İlişkiler, Reklam, Tanıtım, Duyuru, Propaganda vd. uygulama alanlarıyla örtüştüğü alanları öğrenir.
6) Kamu Diplomasisinin lider tiplerinden ve tutumlarından etkilenişi konusunda tarihsel olaylara dayalı bilgi edinir.
7) İç ve dış grupların yerine göre kapsamının bir sosyal grup, ırk, ülke ya da blok şeklinde algılanabileceğinin örneklerini görür.
8)  İç kamuoyuna yönelik hangi uygulamaların Kamu Diplomasisi içinde değerlendirilebileceği konusunda fikir sahibi olur.
9) Dış kamuoylarını etkilemenin önemini kavrar.
10) Dış kamuoylarını etkileme yararlanılan klasik ve yenilikçi araçları ve yöntemleri tanır.
11) İç ve dış kamuoylarını etkilemede iletişim stratejisinin nasıl hazırlanacağının örnek çalışmasını yapar (Türkiye'de AB Bakanlığının "İç ve Dış Kamuoylarını Etkileme İletişim Stratejisi üzerinde inceleme yapıp bilgi sahibi olur)
12) İç ve dış kamuoylarını etkileme konusunda yaratıcı ve örnek bir model çalışması geliştirir.
13) Türkiye'nin iç ve dış kamuoylarını etkileme, Kamu Diplomasisi projelerini değerlendirme bakımından bir araştırma projesini yazar.

Dersin İçeriği

Yarım dönem olarak planlanan bu derste, İletişim Fakültesi öğrencilerine, ister dış kamuoylarını ve onların kanaat önderlerini isterse iç kamuoylarını da etkilemeyi amaçlasın, epey bir zamandır klasik diplomasinin ötesine geçen ve hükümetler, devletler ve kurumlar tarafından kültür, sanat ekonomi, spor, bilim, sağlık, turizm ve benzeri alanlarda kendileri hakkında olumlu izlenimler, tutum ve davranışlar yaratma amacıyla uygulanan Halk Diplomasisi kavramları, projeleri ve uygulamaları tanıtılacaktır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Tanışma, ders planının açıklanması ve kamu diplomasisi kavramının tartışılması
2) Kamu diplomasisi kavramının tarihsel gelişimi; iç ve dış gruplar (biz ve ötekiler) kavramlarının toplum ve siyaset psikolojisi içindeki yeri
3) Dünya liderlerinin kendi kamuoylarını etkilemelerinin somut örnekleri
4) Olağanüstü durumlarda (özellikle sıcak ve soğuk savaş dönemlerinde) başka ülkelerin kamuoylarını etkileme faaliyetlerine verilecek klasik örnekler
5) Vize sınavı için önceki haftaların gözden geçirilmesi
6) İç kamuoyunu etkilemenin dış kamuoylarını kazanma çabaları üzerindeki etkisi; bütüncül yaklaşım; iç kamuoyunu etkilemede örnek olaylar-1: - Türkiye’de kamuya bilgi veren ilk kamusal iletişim sistemleri - Alo Valilik - Alo Bakanlık Girişiminden Belediyelerdeki Beyaz Masa ve Vatandaş Şikâyetlerini İncelemede Bir Koordinasyon Birimi Olarak Geliştirilen Başbakanlık BİMER Uygulamasına Giden Süreç
7) İç kamuoyunu etkilemenin dış kamuoylarını kazanma çabaları üzerindeki etkisi; bütüncül yaklaşım; iç kamuoyunu etkilemede örnek olaylar-2: - İlçede devlet-halk ilişkileri: Bir örnek olay çalışması - Başbakanlık ve Ankara Halkla İlişkiler Derneği İşbirliği İle Üst Düzey Yönetici Sekreterleri ve Halkla İlişkiler Görevlilerinin Hizmet-içi Eğitimi
8) İç kamuoyunu etkilemenin dış kamuoylarını kazanma çabaları üzerindeki etkisi; bütüncül yaklaşım; iç kamuoyunu etkilemede örnek olaylar-3 - Sağlık Kuruluşlarında Gönüllülerin Çalıştırılması Projesi - Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulunda Kamuoyuna Yönelik Çalışmalar
9) İç kamuoyunu etkilemenin dış kamuoylarını kazanma çabaları üzerindeki etkisi; bütüncül yaklaşım; iç kamuoyunu etkilemede örnek olaylar-4 - Üniversite Ailesi Projesi - Bir Yerel Gazetede Lise Öğrencilerinin İki Sayfayı Yönetmesi - Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerini Kolaylaştıran Yasal Çerçeve ve Uygulamalar
10) Vize sınavı
11) İç ve dış kamuoylarını etkilemede örnek olaylar 1 - Kuzey Irak’taki Peşmergelerin Saddam baskısından kaçıp Türkiye’ye Çukurca ilçesi sınırlarından girmesi ve sonrasındaki gelişmeler - Diyarbakır’daki Olağanüstü Hal Bölge Valiliğinin yerli ve yabancı basınla, bölge halkıyla ilişkileri - Minnesota International Center örnek olayında iç ve uluslararası kamuoylarını etkileme çabalarının yönetimi ve Istanbul International Center Projesi. İkiz Şehirler Onursal Vatandaşlık Ödülleri ile Onursal İstanbul Vatandaşlık Ödülleri
12) İç ve dış kamuoylarını etkilemede örnek olaylar 2 - Ülkeler Festivali, Rönesans Festivalleri, Şiir-Edebiyat-Kültür-Sanat Festivalleri, Değişim Programları - Tarihsel Canlandırmalar ve Turizm - Sinema, televizyon ve sosyal medya
13) İç ve dış kamuoylarını etkilemede örnek olaylar 3 - Ülke, kent ve kurum markalaşması örnek olayları: Singapur, İrlanda, Güney Afrika, Bursa, Yalova ve Eskişehir (Midas) örnek olayları - Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği Süreci Konusundaki İç ve Dış Kamuoyları İletişim Stratejisi - Öğrencilerin ödevleri arasından seçilen yenilikçi ve yaratıcı halk diplomasisi projelerinin sunumu
14) Ders konularının tekrarı ve değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Siyaset Psikolojisine Giriş (Introduction to Political Psychology), Martha L. Cottam, Elena Mastors, Thomas Preston, Beth Dietz, Eksi Yayınları, Ankara, 2017
2. Türk Dış Politikası ve Kamu Diplomasisi (Turkish Foreign Policy and Public Diplomacy), Makale, Doç. Dr. Ertan Efegil, Kamu Diplomasisi Enstitüsü, (kamudiplomasisi.org)
3. Kamu Diplomasisi – Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi (Public Diplomacy – Strategic Public Relations Management), Makale-Sunum, Maltepe Üniversitesi (www.slideshare.net/ismailsarp/kamu-diplomasisi-sunum)
4. Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi (Public Diplomacy as Public Relations Function), Aslı Yağmurlu, İletişim Araştırmaları Dergisi (2007, Sayı 5(1)
5. “Toward a Dialogic Theory of Public Relations.”, Kent, Michael L. and Maureen Taylor (2002) Public Relations Review 28: 21-37
6. “Diplomasi olarak Halkla İlişkiler.” Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. (der.) Jacquie L’Etang ve Magda Pieczka. Ankara: Vadi Yayınları
7. Strategic Public Diplomacy: The Evolution of Influence, Manheim, Jarol B. (1990), NY: Oxford University
8. Public Diplomacy in Practice. Netherlands, Jan and Ingrid d’Hooghe (2005), Information and Communications Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Nederland
9. International Cultural Relations, Mitchell, J.H. (1986), London: Allen and Unwin
10. “Public Relations and Public Diplomacy: Conceptual Convergences”, Signitzer, Benno and Timothy Coombs (1992) Public Relations Review 18(2): 137- 147
11. “The Rhetoric of Public Diplomacy and Propaganda Wars: A View from Self-Presentation Theory” Mor, Ben D. (2007) European Journal of Political Research 46: 661-683
12. “Rethinking Public Diplomacy.” Routledge Handbook of Public Diplomacy. (der.) Nancy Snow ve Philip Taylor. NY: Routledge
Diğer Kaynaklar: 1. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü: https://kdk.gov.tr/
2.- Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs: https://www.state.gov/r 

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 6 78
Ödevler 1 3 3
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü 130

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.