FTR1012 DahiliyeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
FTR1012 Dahiliye Bahar 2 0 2 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HASAN KEREM ALPTEKİN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi İLKNUR SARAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerini iç hastalıkları, romatolojik hastalıklar ve hastalıkların radyolojik görüntüleri hakkında bilgilendirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1) Dahiliye ile ilgili hastalıklarını açıklar
2) Romatoloji ile ilgili hastalıkları açıklar
3) Temel radyolojik görüntülemeyi açıklar

Dersin İçeriği

İç hastalıklarında hikaye alma ve genel semptomlar, Radyoloji, Boyun ağrısı, Fibromyalji, Romatolojik hastalıklarda genel semptom ve bulgular, Enfeksiyon hastalıkları, Gastroenteroloji, Sık geriatri hastalıkları, Hematolojik hastalıklar, Nefrolojik hastalıklar, Metabolik kemik hastalıkları ve obesite, Onkolojik hastalıklar, Gut ve septik artrit, Romatoid artrit, Kardiak hastalıklar, Gögüs hastalıkları, Seronegatif spondiloartritler, Konnektif doku hastalıkları, Osteoartrit, Sırt ve bel ağrısı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İç hastalıklarında hikaye alma ve genel semptomlar
2) Diyabet ve insülin tedavisi, hipertansiyon ve diüretikler
3) Romatolojik hastalıklarda genel semptom ve bulgular
4) Gastroenteroloji, sık geriatrik hastalıklar
5) Hematolojik hastalıklar, nefrolojik hastalıklar
6) Enfeksiyon hastalıkları
7) Metabolik kemik hastalıkları, obesite , onkolojik hastalıklar
8) Ara sınav
9) Kristal artropatiler, romatoid artrit
10) Kardiak hastalıklar / Gögüs hastalıkları
11) Seronegatif spondiloartritler ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
12) Konnektif doku hastalıkları, Vazodilatatör İmmünsüpresif ve Antifibrotik ajanlar
13) Metabolik hastalıklar
14) Kronik böbrek yetmezliği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Haftalık olarak verilecektir. / Will be given weekly
Diğer Kaynaklar: Dönemin ilk dersinde duyurulacaktır. / Will announced at first lesson of term.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 13 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 3 42
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 72

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 2
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 2
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 4
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 2
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 4
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 4
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 2
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 3
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 2
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 2
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 2